Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 23, 2022
En immunsupprimert kvinne i 60-årene ble innlagt på sykehus med høy feber og endret mental status. Selv om hun hadde gjennomført TBE-vaksinasjon ca.10 år tidligere, var symptomene forenelige med alvorlig TBE sykdom. De aller fleste pasientene har påvisbare IgM-antistoffer ved innleggelsestidspunktet og blir raskt korrekt diagnostisert. Men hos enkelte pasienter, som i dette tilfellet, kan diagnostikken være mer utfordrende. Les mer her: En immunsupprimert kvinne i 60-årene med høy feber | Tidsskrift for Den norske legeforening

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 9, 2022
Vaksinasjonsveilederen for TBE-vaksinen ble nylig oppdatert med nye anbefalinger for personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander. For disse gruppene anbefales nå at de tre første vaksinedosene gis med kortere intervall enn tidligere. Les mer om anbefalingene og begrunnelse for endringen i vaksinasjonsveilederen. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Flåttpoddens nye episode. Denne gangen svarer vi på hva et lymfocytom er? Ble du nysgjerrig? Dette dreier seg om en lokal borrelia infeksjon i hud. Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden. Denne gangen svarer vi på hva et erytema migrans er? Ble du nysgjerrig? Dette dreier seg om en lokal borrelia infeksjon i hud. Hør på oss da vel:-) 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 1, 2022
Betennelse i hjernenerver med smerter og lammelse av ansikts- og øyemuskler er vanlig ved nevroborreliose. I en ny norsk studie med 69 pasienter ble det funnet at kontrastforsterkede MR bilder av hjernen viser kontrastoppladning i hjernenerver hyppigere enn tidligere rapportert, og at det kan være uten kliniske symptomer. Grad av MR kontrastoppladning er assosiert med grad av ansiktslammelse, men ikke med lammelse av øyebevegelse. Vurdering av MR kontrastoppladning i spyttkjertelsegmentet av ansiktsnerven kan ha prognostisk verdi - ingen oppladning styrker forventning om normalisert funksjon etter seks måneder. Lenke til studien Enhancement of cranial nerves in Lyme neuroborreliosis: incidence and correlation with clinical symptoms and prognosis - PubMed (nih.gov)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 30, 2022
Stadig flere tar vaksine mot TBE-viruset. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som FHI har hentet ut for NTB, viser at 22.494 personer har tatt til sammen 28.335 doser med vaksine mot TBE-viruset så langt i år. Det er nær en dobling fra samme periode i 2021, da 13.504 personer tok til sammen 15.428 doser.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden! Denne gangen svarer vi på hva som er restplager etter en TBE-virus infeksjon? TBE-virus infeksjon er en flåttoverførte virusinfeksjon som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør episoden her! 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden. Denne gangen svarer vi på hvordan man utreder for TBE-virus infeksjon? TBE-virus infeksjon er en flåttoverførte virusinfeksjon som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør på episoden her! 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 1, 2022
TBE-pasienter har ofte et todelt sykdomsbilde, viser europeiske studier. Mange får først relativt milde influensalignende symptomer som hodepine, feber, muskel- og leddsmerter og oppkast/diaré. Deretter blir de bedre i opptil en uke, før de utvikler hjernehinne, hjerne eller ryggmargsbetennelse med mer alvorlige symptomer som krever sykehusinnleggelse. Men i en pågående norsk studie har man derimot sett at mange nordmenn ikke får dette klassiske todelte sykdomsforløpet med mildere symptomer først. Les mer om studien her. Pasientene i studien inkluderes fra sykehuset i Vestfold, sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.