Forskningsartikler

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 4, 2024

Flåttsenteret søker ukentlig i forskningsdatabaser etter ny forskning på flåttbårne sykdommer. Vi legger ut publikasjonslister fra anerkjente tidsskrift som bruker dokumenterbare kvalitetssikringsprosesser, hvor forskningen er preget av åpenhet, uavhengighet, etterprøvbarhet og transparens. Spesielt viktige publikasjoner blir kommentert under nyheter på forsiden vår.