TBE-vaksine

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 20, 2023

Sykdommen TBE (Tick-borne Encephalitis) (norsk: Skogflåttencefalitt) skyldes TBE-virus. Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt. I sjeldne tilfeller kan viruset smitte via inntak av upasteurisert ku-, sau- eller geitemelk. Det finnes ingen behandling mot selve sykdommen, men det finnes en vaksine som beskytter godt.

Vaksine TBE

Vaksinen omtales ofte feilaktig som «flått-vaksinen», men vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).

Her kan du lese mer om TBE.

Vaksineanbefalinger

Folkehelseinstituttet anbefaler TBE-vaksinen til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert humane TBE-tilfeller:    

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden f.o.m. Flekkefjord t.o.m. Drammen  
  • Østkysten av Oslofjorden f.o.m. Vestby til svenskegrensen  

Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er oppdatert på bakgrunn av smittetilfeller i Vestby og Fredrikstad i 2021. Hva som er «ofte» er vanskelig å si, men vi pleier å si at dersom man får mer enn et par flått som biter seg fast hvert år, bør man vurdere å vaksinere seg. Vaksinen kan også være aktuell som reisevaksine, for eksempel hvis du planlegger å være mye ute i naturen i endemiske områder i Øst-Europa, Sentral-Europa, eller i Sverige/Finland. Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.

Folkehelseinstituttet har undersøkt flått på enkelte steder i kystområder i Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Nordland.  På de undersøkte stedene i disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått som er bærere av TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet antistoffer mot TBE i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Der det er påvist TBE-virus i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men det er altså kun i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (kun to kommuner; Vestby og Fredrikstad) at det er påvist smitte hos mennesker (se figur).

Figur: Meldte tilfeller av TBE i perioden 1994-2022 (med antatt smittested i Norge). Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

Hvor mange doser må man ta?

  • For immunfriske personer fra 1-60 år består grunnvaksinasjonen av 2 doser gitt med 1-3 måneders intervall. Intervallet mellom første og andre dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyttelse. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en tredje dose 5-12 måneder etter andre dose. Vaksinen blir gitt med sprøyte i overarmen.
  • For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander (inkludert immunsuppressiv behandling) består grunnvaksinasjon av 3 doser. Det er nylig vist at responsen er best hvis dosene gis med kort intervall, på dag 0, dag 7 og ca. dag 30. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en fjerde dose 5-12 måneder etter tredje dose. NB: Nye anbefalinger om kortere doseringsintervall for personer over 60 og personer med immunsvikttilstander kom i juni 2022. Folkehelseinstituttet sin vaksinasjonsanbefalingen er forskjellig fra doseringsanvisningen i vaksinens preparatomtale.
  • Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første boosterdosen tas etter 3 år, og deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta boosterdose hvert 3. år.

Hvor kan man ta vaksinen?

Du kan ta TBE-vaksinen hos fastlegen din. Det er også mulig å få tatt TBE-vaksinen ved vaksine/reiseklinikker og mange apotek i Norge. TBE-vaksinen koster omtrent 400 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinen.

Når bør man ta TBE-vaksinen?

Vaksinen kan tas hele året, men ideelt sett burde man ta først dose i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før «flåttsesongen» begynner. Hvis det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter første dose.

Bivirkninger

TBE-vaksinen har vært tilgjengelig siden 1976 og er en godt utprøvd vaksine. I Østerrike er vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet. TBE-vaksinen inngår også i barnevaksinasjonsprorammet på Åland. Generelt sett gir vaksinen lite eller milde bivirkninger. Vaksinen gis som en sprøyte i overarmen. Vanlige bivirkninger er:

Vaksinen skal ikke gis til personer med

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
  • Vaksinen anbefales i utgangspunktet ikke til gravide, men unntak kan gjøres ved høy risiko

Jeg har hatt TBE. Bør jeg vaksinere meg?

Det er ikke nødvendig å ta TBE-vaksinen hvis man tidligere har gjennomgått TBE infeksjon fordi det gir langvarig immunitet. Man har i praksis blitt «vaksinert» på den naturlige måten. Det er imidlertid ikke farlig å få vaksine hvis man er usikker på om man har hatt infeksjon uten å ha hatt symptomer.