TBE-vaksine

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 30, 2023

Sykdommen TBE (Tick-borne Encephalitis) (norsk: Skogflåttencefalitt) skyldes TBE-virus. Viruset finnes først og fremst hos smågnagere, og kan smitte til mennesker via flåttbitt. I sjeldne tilfeller kan viruset smitte via inntak av upasteurisert ku-, sau- eller geitemelk. Det finnes ingen behandling mot selve sykdommen, men det finnes en vaksine som beskytter godt.

Vaksine TBE

Vaksinen omtales ofte feilaktig som «flått-vaksinen», men vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).

Her kan du lese mer om TBE.

Vaksineanbefalinger

Folkehelseinstituttet anbefaler TBE-vaksinen til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert humane TBE-tilfeller:    

  • Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden f.o.m. Flekkefjord t.o.m. Drammen  
  • Østkysten av Oslofjorden f.o.m. Vestby til svenskegrensen  

Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er oppdatert på bakgrunn av smittetilfeller i Vestby og Fredrikstad i 2021. Hva som er «ofte» er vanskelig å si, men vi pleier å si at dersom man får mer enn et par flått som biter seg fast hvert år, bør man vurdere å vaksinere seg. Vaksinen kan også være aktuell som reisevaksine, for eksempel hvis du planlegger å være mye ute i naturen i endemiske områder i Øst-Europa, Sentral-Europa, eller i Sverige/Finland. Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.

Folkehelseinstituttet har undersøkt flått på enkelte steder i kystområder i Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Nordland.  På de undersøkte stedene i disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått som er bærere av TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet antistoffer mot TBE i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. Der det er påvist TBE-virus i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men det er altså kun i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (kun to kommuner; Vestby og Fredrikstad) at det er påvist smitte hos mennesker (se figur).

Figur: Meldte tilfeller av TBE i perioden 1994-2021 (med antatt smittested i Norge). Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge
Figur: Meldte tilfeller av TBE i perioden 1994-2021 (med antatt smittested i Norge). Datakilde kart: Kartverket via GeoNorge

Hvor mange doser må man ta?

  • For immunfriske personer under 60 år består grunnvaksinasjonen av tre doser. De to første dosene skal man ta med et mellomrom på 1-3 måneder, og den tredje dosen skal tas 5-12 måneder etter den andre dosen. Intervallet mellom første og andre dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyttelse. Vaksinen blir gitt med sprøyte i overarmen.
  • For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander består grunnvaksinasjon av fire doser. Det er nylig vist at responsen er best hvis dosene gis med kort intervall, på dag 0, dag 7 og ca. dag 30. Den fjerde dosen skal tas 5-12 måneder etter tredje dose. NB: Anbefalinger om et firedoseregime ble innført i Norge og Sverige etter at det var funnet svak antistoffrespons etter TBE-vaksinasjon med tre doser hos mange personer i disse gruppene. Nye anbefalinger om kortere doseringsintervall for personer over 60 og personer med immunsvikttilstander kom i juni 2022. Folkehelseinstituttet sin vaksinasjonsanbefalingen er forskjellig fra doseringsanvisningen i vaksinens preparatomtale.
  • Oppfriskningsdoser (booster) er nødvendig for vedvarende beskyttelse. Dersom man er under 60 år bør den første boosterdosen tas etter 3 år, og deretter hvert 5 år. Dersom man er over 60 år eller har en immunsvikttilstand, bør man ta boosterdose hvert 3. år.

Hvor kan man ta vaksinen?

Du kan ta TBE-vaksinen hos fastlegen din. Det er også mulig å få tatt TBE-vaksinen ved reiseklinikker og mange apotek i Norge (Apotek 1, Vitusapotek, Boots Apotek). TBE-vaksinen koster omtrent 400 kr per dose. I tillegg kommer kostnaden med å få satt vaksinen.

Når bør man ta TBE-vaksinen?

Vaksinen kan tas hele året, men ideelt sett burde man ta først dose i løpet av vinteren slik at man er tilstrekkelig beskyttet før «flåttsesongen» begynner. Hvis det er behov for rask beskyttelse kan man også ta hurtigvaksinasjon, det vil si at dose 2 tas 14 dager etter første dose.

Bivirkninger

TBE-vaksinen har vært tilgjengelig siden 1976 og er en godt utprøvd vaksine. I Østerrike er vaksinen en del av det vanlige vaksinasjonsprogrammet. TBE-vaksinen inngår også i barnevaksinasjonsprorammet på Åland. Generelt sett gir vaksinen lite eller milde bivirkninger. Vaksinen gis som en sprøyte i overarmen. Vanlige bivirkninger er:

Vaksinen skal ikke gis til personer med

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
  • Vaksinen anbefales i utgangspunktet ikke til gravide, men unntak kan gjøres ved høy risiko

Jeg har hatt TBE. Bør jeg vaksinere meg?

Det er ikke nødvendig å ta TBE-vaksinen hvis man tidligere har gjennomgått TBE infeksjon fordi det gir langvarig immunitet. Man har i praksis blitt «vaksinert» på den naturlige måten. Det er imidlertid ikke farlig å få vaksine hvis man er usikker på om man har hatt infeksjon uten å ha hatt symptomer.