Hopp til innhold

Om Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kjent som Flåttsenteret, ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i 2014. Vi driver med forskning, fagutvikling, kompetanseheving, informasjonsarbeid og undervisning. Vi driver ikke pasientbehandling, men gir råd og informasjon om flått og flåttbårne sykdommer.

Vi har kontor ved Sørlandet sykehus (Kristiansand og Arendal), men arbeider nasjonalt med å øke og formidle kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer i Norge. Tjenesten er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Sørlandet sykehus, og vi har 2,2 årsverk fordelt på fire ansatte. Flåttsenteret driver ikke med pasientbehandling, men vi har en informasjonstjeneste hvor vi tar imot henvendelser fra både helsepersonell, pasienter, pårørende, journalister og andre som har spørsmål om flått eller flåttbårne sykdommer.

  • Kontakt oss

    Hvis du har generelle henvendelser (om flått, vaksine etc.) kan du sende oss en e-post (flatt@sshf.no) eller ringe oss på informasjonstelefonen (38073329). Informasjonstelefonen er åpen mandag til fredag, fra kl. 10-14. Send e-post
  • Spørsmål om egen eller andres helse?

    Hvis du har spørsmål om egen eller andres helse vennligst bruk rådgivningstjenesten vår. Den er sikret med tanke på personvern. Tjenesten er helt gratis (selv om man må krysse av for «Jeg godtar at jeg kan bli fakturert egenandel»). Start rådgivning