Hopp til innhold

Borrelia lymfocytom

Borrelia lymfocytom er et sjeldent symptom på borreliose, og er mest vanlig hos barn. Det viser seg som en liten rød/lilla hevelse, ofte på øreflipp, ørebrusk, brystvorte eller kjønnsorganer. Lymfocytom er en mild borreliainfeksjon. Tilstanden er trolig underdiagnostisert.

Symptomer

Borrelia lymfocytom utgjør omtrent 2% av alle borreliosetilfeller. Det er vanligst å få borrelia lymfocytom på øreflippen eller på toppen av ørebrusken (hekix). Man kan også få Borrelia lymfocytom på brystvorte eller på kjønnsorganer/skrotum. Hevelsen kan være øm, og størrelsen er typisk mellom 0,5 til 3 cm.Tilstanden er mest vanlig hos barn. Lymfocytom regnes som en mild form for borreliainfeksjon (altså infeksjonen sitter kun lokalt i huden), men man har sett noen tilfeller hvor barn har hatt lymfocytom og nevroborreliose samtidig. Erfaringsmessig finner man ofte lymfocytom på bittstedet eller i nærheten av et område hvor det har vært et flåttbitt. Borrelia lymfocytom kan oppstå dager til mange måneder etter et flåttbitt. Tilleggssymptomer som erytema migrans, lokalt hovne lymfeknuter, hodepine og slapphet forekommer, men mange får ingen andre symptomer enn selve hevelsen. Man bør være oppmerksom på muligheten for samtidig nevroborreliose, da dette forekommer av og til.

Borrelia lymfocytom på øreflipp. Jente 5 år. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Hos barn er det vanligst å få borrelia lymfocytom på øret. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Samme person som på bildet over. Foto: Flåttsenteret

Diagnostikk

Diagnostikken av borrelia lymfocytom er hovedsakelig basert på sykehistorie og klinikk/hudfunn. Det er ikke nødvendig å ta blodprøver. Dersom det er stor usikkerhet kan fastlegen ta en vevsprøve av hevelsen. Prøven kan testes ved hjelp av en metode som heter PCR (arvestoffpåsvisning). Vevsprøven bør tas fra et område hvor det er mest tydelige tegn på inflammasjon. Prøven legges på saltvann og kan sendes til Avdeling for Medinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus. Fastlegen bør i tillegg legge ved et brev med følgende opplysninger: opplysninger om flåtteksponering, tid fra eventuelt bitt til symptom, varighet på symptomer, eventuell behandling og beskrivelse av funn ved klinisk undersøkelse.

Behandling

  • Voksne: Doksycyklin 100 mg x 2 (14 dager)
  • Barn under 5 år: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (14 dager) (maks 500 mg per dose)
  • Barn over 5 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 (14 dager) (maks 200 mg per dag)

Prognose

Borrelia lymfocytom regnes som en mild form for borreliose. Prognosen ved behandling er svært god.