Hopp til innhold

Borrelia karditt (hjerteborreliose)

Borrelia karditt er en borrelia infeksjon på hjertet som blant annet kan gi AV-blokk (hjerterytmeforstyrrelser). Tilstanden er sjelden, med en overhyppighet hos unge menn. Forekommer i om lag 0,3 % av tilfeller med borreliainfeksjon i Europa, og ved cirka 1,1 % av borreliatilfellene i USA. Denne forskjellen kan skyldes dominans av ulike borrelia-bakterietyper. I Nord-Amerika er Borrelia burgdorferi sensu strictu den vanligste typen, mens i Europa er Borrelia afzelii og Borrelia garinii vanligst.

Symptomer

Hjerterytmeforstyrrelse er det vanligste symptomet ved borrelia karditt. Typisk er at signaler fra hjertets forkammer (atrium) til dets hovedkammer (ventrikkel) blokkeres, noe som gir ulike grader av AV-blokk. Blokkeringen kan skyldes inflammatoriske prosesser grunnet tilstedeværelse av borreliabakterier i hjertevevet. Andre rytmeforstyrrelser enn AV-blokk kan forekomme.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra sykehistorie (flåttbitt?) og kliniske funn (samtidig erytema migrans?) og endringer på EKG. Resultat av borrelia antistoffmålinger kan underbygge diagnosen, men antistoffdannelse kan være langsom, slik at testene kan være negative tidlig i forløpet, eller at den det gjelder har vært eksponert for borreliabakterier etter flåttbitt tidligere og har påvisbare borrelia antistoffer av den grunn.

Behandling

Antibiotikabehandling har god effekt. Standardbehandling er Doksysyklin oral 100 mg x 2. Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp: 14 døgn. Ved mild sykdom kan oral behandling gis fra start. Ved symptomer eller tegn på alvorlig hjerteaffeksjon, bør pasienten legges inn på sykehus. Det anbefales da oppstart med intravenøs behandling, med overgang til oral behandling ved klinisk bedring. Se også retningslinjer for behandling. Det hender at noen pasienter unødvendig får satt inn pacemaker på grunn av borrelia karditt.

Prognose

Prognosen etter behandlet borrelia karditt er generelt god (Robinson et al 2015, Wang et al 2021). Ubehandlet borrelia karditt kan i sjeldne tilfeller medføre hjertestans. Dødsfall på grunn av borrelia karditt har blitt registrert i USA, men ikke i Norge.