Hopp til innhold

Diagnostikk Sørlandet sykehus

Mikrobiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus (Kristiansand) tilbyr diagnostikk av andre mer sjeldne flåttbårne sykdommer. Den utvidede diagnostikken består av PCR påvisning av: Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi og Rickettsioser (inkludert Rickettsia Helvetica). Disse bakteriene gir vanligvis ingen eller mild sykdom, men kan av og til gi alvorlig sykdom, spesielt hos immunsvekkede.

Neoehrlichiose

Bakterien Neoehrlichia mikurensis er påvist i 0-25 % av skogflått som er undersøkt i Norge. Mikroben kan gi langvarig infeksjon hos immunsvekkede.

Vanlige symptomer kan være:

  • Høy feber over tid (ofte varierende temperatur gjennom døgnet)
  • Frysninger og nattesvette
  • Vekttap
  • Smerter i ledd og muskler

Mindre vanlige symptomer kan være:

  • Utslett (kan likne erysipelas eller erytema nodosum)
  • Tromboemboliske hendelser (immunsupprimerte)

Anaplasmose

Bakterien Anaplasma phagocytophilum er påvist i varierende grad i skogflått i Norge. I Sør-Norge er forekomsten i flått omtrent 5 %. Seroprevalensen i Europa er relativt høy, men det er få kliniske sykdomstilfeller hos mennesker. Sykdommen er mer vanlig i USA.

Vanlige symptomer kan være:

  • Influensaliknede sykdom med feber, hodepine, muskelverk
  • Trombocytopeni, lekopeni og anemi

Borrelia miyamotoi infeksjon (Tilbakefallsfeber)

Denne bakterien er påvist i omtrent 1 % av skogflått i Norge.

Vanlig symptomer kan være:

  • Tilbakevendende feberepisoder hos friske. Feberepisodene kan vare i 4-5 dagers med opphold på opptil 9 dager. Det er viktig å ta blodprøve mens pasienten har feber om det er mistanke om denne type tilbakefallsfeber, da bakteriene forsvinner fra blodbanen når pasienten er feberfri.

Mindre vanlige symptomer kan være:

  • Meningoencefalitt (vanligvis hos immunsvekkede).

Rickettsioser

Ved Sørlandet sykehus tester de for Rickettsia helvetica og importerte Rickettsiose bakterier (f.eks Rickettsia africae og Rickettsia conorii). Bakterien Rickettsia helvetica er påvist i omtrent 1% av skogflått i Norge. Denne bakterien gir vanligvis ingen symptomer eller mild influensalignende sykdom. Det er usikkert om Rickettsia helvetica også kan gi mer alvorlig sykdom.

Hvor sender man prøven?

Bruk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus sin papirrekvisisjon. Oppgi klinikk og kryss av for «Andre flåttbårne agens». Undersøkelsen utføres i EDTA-blod (uten gel), men det ønskes også serum for eventuelt konfirmerende serologiske analyser. Prøven kan sendes med vanlig post, men bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Prøven sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sørlandet Sykehus HF, Postboks 416, 4604 Kristiansand.

Se også Laboratoriehåndbok Sørlandet sykehus.

Spørsmål om analyser eller prøvesvar?

All diagnostikk av flåttbårne sykdommer utføres på laboratoriet ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Flåttsenteret har kontor på Sørlandet sykehus men er ikke tilknyttet laboratoriet. Hvis du har spørsmål vedrørende analyser eller prøvesvar må du ta direkte kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi (38 07 34 90).