Hopp til innhold

Symptomer

Her finner du informasjon om symptomer på borreliose og TBE, samt andre mer sjeldne flåttbårne infeksjoner som anaplasmose, neoehrlichiose, babesiose, borrelia miyamotoi.

Borreliose

Symptomer på borreliose oppstår typisk 3 dager til 1-2 måneder etter flåttbitt, litt avhengig av hvilket symptomer man får. Borrelia gir vanligvis bare et hudutslett, men kan også føre til infeksjon i nervesystemet, ledd, og sjeldnere i hjertet eller øyet. Det er også en stor andel, cirka 50%, som blir smittet uten at de blir syke (immunsystemet ordner opp med en gang).

Tidligere ble borreliose beskrevet som en infeksjon i tre stadier, men siden man ikke nødvendigvis må ha ett symptom før man får et annet, skiller vi nå heller mellom mild borreliose og systemisk (utbredt) infeksjon. Det er viktig å oppsøke lege ved mistanke om borreliose for riktig diagnose og behandling. Tidlig behandling med antibiotika kan forhindre at infeksjonen sprer seg og utvikler seg til en mer alvorlig systemisk infeksjon.

Mild borreliose omfatter:

Systemisk (utbredt) infeksjon betyr at borreliabakterien har spredd seg til andre organer i kroppen og kan inkludere:

TBE

Symptomer på TBE kan oppstå 2 til 28 dager etter flåttbitt. Det er stor variasjon i det kliniske bildet. Noen får et mildt sykdomsforløp (influensalignende symptomer), mens enkelte kan bli alvorlig syke (hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse). Det er trolig også en stor andel som blir smittet uten at de blir syke (immunsystemet ordner opp med en gang). Voksne, særlig eldre, får ofte et mer alvorlig sykdomsforløp enn barn og små barn har også vanligvis et mildere forløp enn eldre barn. TBE gir ikke utslett rundt flåttbittet slik borreliose kan gjøre.

Symptomer på alvorlig TBE infeksjon er:

  • hodepine (ofte sterk)
  • feber (ofte høy)
  • muskel- og leddsmerter
  • kvalme, oppkast/diaré
  • sløvhet
  • forvirring
  • nakkestivhet
  • svært nedsatt allmenntilstand
  • epileptiske anfall og lammelser

Anaplasmose

Symptomer på anaplasmose oppstår typisk 1 til 3 uker etter flåttbitt. Friske personer som blir smittet med Anaplasma phagocytophilum får vanligvis ingen symptomer (asymptomatisk infeksjon), eller milde forbigående influensalignende symptomer som feber, hodepine, muskel- og leddsmerter, slapphet etc. En sjelden gang har man sett et mer alvorlig sykdomsforløp (lungebetennelse, organsvikt etc.), spesielt hos eldre eller immunsvekkede, men det har vært få alvorlige anaplasmose tilfeller i Europa. Anaplasma-stammene som finnes i USA gir generelt mer alvorlig sykdom.

Neoerlichiose

Sannsynligvis får de fleste som blir smittet ingen symptomer eller milde symptomer. Det er kjent at bakterien kan fremkalle blodpropp og blødninger hos immunsvekkede individer. Andre mulige symptomer hos neoehrlichose pasienter er feber (ofte høy og tilbakevendende), muskel og leddsmerter, hodepine, ødemer, hudutslett, utmattelse/tretthet, oppkast, diaré. De aller fleste kjente tilfellene av neoehrlichiose har vært hos eldre personer med svekket immunforsvar.

Babesiose

Symptomer oppstår typisk 1 til 8 uker etter flåttbitt. Babesia er en intracellulær parasitt som angriper de røde blodcellene. Symptomer på babesiose kan variere veldig. Noen får ingen symptomer (asymptomatisk infeksjon), noen får influensa/malarialiknende symptomer (feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine, kvalme, tretthet etc.). Babesiose kan også gi hemolytisk anemi. Personer som har nedsatt immunforsvar eller som har fjernet milten får ofte et mer alvorlig sykdomsforløp. Babesiose kan i slike tilfeller være livstruende. Sykdommen bør mistenkes hos personer som får malariasymptomer uten å ha vært i tropiske områder.

Borrelia miyamotoi

Symptomer oppstår typisk 3 til 40 dager etter flåttbitt. I likhet med andre flåttbårne sykdommer er det trolig en del som ikke får symptomer selv om de blir smittet (immunsystemet ordner opp med en gang). Blant de som får symptomer, har det blitt observert at personer med et normalt immunforsvar vanligvis får milde, influensalignende symptomer som feber, tretthet, hodepine, frysninger, muskel- og leddstivhet, smerter og kvalme. Tilbakevendende feberepisoder kan også forekomme. For personer med nedsatt immunforsvar kan imidlertid infeksjonen være langt mer alvorlig. I tillegg til influensalignende symptomer, har man hos denne pasientgruppen også sett symptomer på nedsatt kognitiv funksjon (som hukommelsestap og forvirring), gangforstyrrelser, og andre nevrologiske symptomer som følge av hjernehinnebetennelse eller hjernebetennelse. I tillegg har hørselstap, vekttap, øyehinnebetennelse, nakkestivhet og lysfølsomhet blitt rapportert.

Mange av de rapporterte Borrelia miyamotoi tilfellene har vært hos personer som går på Rituximab, et cellegiftmiddel som dreper B-celler, og dermed demper immunforsvaret. Alvorlige symptomer har blitt beskrevet hos immunsfriske også, men de aller fleste tilfellene har vært hos personer med nedsatt immunforsvar.