Hopp til innhold

Jeg har blitt bitt av flått

Flere studier har vist at risikoen for å bli syk etter ett flåttbitt er lav – omtrent 2 %. Et flåttbitt i seg selv er ingen grunn til panikk, men fjern flåtten så fort som mulig ettersom dette reduserer risikoen for en rekke flåttbårne sykdommer.

Innhold

Hvorfor kan man bli syk av flåttbitt?

Flåtten i seg selv er ikke farlig, men fordi flåtten lever av å suge blod fra ulike dyr, kan den være bærer av ulike bakterier, virus eller parasitter. Voksne flått har vanligvis mer smitte enn nymfer. Når en voksen flått biter seg fast på deg, har den sugd blod fra to andre dyr tidligere, mens en nymfe vanligvis bare har sugd blod fra ett dyr tidligere.

Det er mest vanlig å bli bitt/smittet av nymfer. Det er to grunner til dette. For det første er det langt flere nymfer enn voksne flått i naturen, siden de fleste flått dør før de når voksenstadiet. For det andre er nymfene veldig små og derfor vanskeligere å oppdage. Dette øker risikoen for at folk ikke legger merke til bittet og fjerner flåtten raskt nok, noe som kan øke sjansen for smitteoverføring.

Det hender at noen får veldig mange flått på seg på en gang (50 flått for eksempel). Da har man gjerne kommet borti et område hvor det er klynger av flåttlarver. Flåttlarvene klekkes direkte fra eggene og inneholder vanligvis ikke smitte, men det er unntak, som for eksempel TBE-viruset som kan smitte fra voksen hunnflått til eggene.

Hva er risikoen for sykdom?

Forekomsten av borrelia i flått varierer mye fra sted til sted.  Noen områder, som Agder og Brønnøysund, kan ha en gjennomsnittlig forekomst på 25% eller mer. I andre deler av landet er forekomsten vanligvis en del lavere.

Flere store studier, inkludert den anerkjente STING-studien i Sverige, har vist at risikoen for å bli syk av borrelia, uavhengig om flåtten er smittet eller ikke, er lav – omtrent 2%. Hvis man antar at flåtten faktisk har borrelia i seg, er risikoen for å bli syk fremdeles lav, ca. 5%. Det er flere grunner til dette. Studier har vist at det er ganske vanlig å bli smittet av borrelia uten at man blir syk (immunsystemet ordner opp med en gang). En flått som har borreliabakterier i seg må også sitte fast på verten en stund, som regel minst 24 timer, for at det skal føre til infeksjon. Derfor er fjerning av flåtten så raskt som mulig en effektiv måte å redusere risikoen for borreliose. Det antas at dette prinsippet også gjelder for andre flåttbårne bakterier, som Anaplasma, selv om vi fortsatt ikke vet alt om smittemekanismene.

TBE-viruset derimot kan smitte kort tid etter et flåttbitt. Mens borreliabakterien må ‘svømme’ fra flåttens mage til verten etter bitt, finnes TBE-viruset i spyttkjertlene til flåtten. Derfor smitter TBE-viruset gjennom spyttet fra flåtten mens den suger blod. Det betyr at man kan bli smittet bare minutter etter at flåtten har bitt seg fast.

På bildet kan man biteredskapet til flåtten (helt øverst i midten). Det er kun denne som stikkes inn i huden når flåtten suger blod. Biteredskapet er hult som et sugerør og har også mothaker som fester seg til vevet. I tillegg skiller flåtten ut et slags lim. Flått kan derfor sitte godt fast i huden og noen ganger må man dra litt hardt for å få den ut. Det gjør ikke noe dersom biteredskapene til flåtten sitter igjen i huden etter at flåtten er fjernet (ses som en svart prikk). Dette gir ikke økt risiko for flåttbårne sykdommer, men kan gi litt lokal irritasjon i huden.

Hvordan fjerne flåtten?

 • Bruk gjerne en pinsett eller flåttfjerner. Hvis du ikke har det: bruk fingrene/neglene.
 • Ta tak så nærme huden som mulig og dra rett ut. Man trenger ikke skru flåtten ut, ettersom den ikke er skrudd inn i huden.
 • Det gjør ikke noe dersom biteredskapene til flåtten sitter igjen i huden (ses som en svart prikk) Dette gir ikke økt risiko for sykdom. Det er ikke i bittredskapene smitten sitter.
 • Vask gjerne bittstedet med såpe og legg på litt sårsalve (forebygger ikke borreliose, men kan hindre andre hudinfeksjoner via bittstedet).

Hva er normalt etter et flåttbitt?

Rett etter at flåtten fjernes kan man få et lite rødt utslett ved stikkstedet. Typisk på et par cm, men noen ganger større. Dette er en en helt normal reaksjon på flåttbitt, på samme måte som noen kan reagere på myggstikk eller andre insektstikk. Det er også vanlig at det klør.

Reaksjoner på flåttbitt oppstår vanligvis samme dag som flåtten fjernes og forsvinner vanligvis innen en uke. Noen ganger kan bittstedet være rødt og klø lenge, til og med i flere uker eller måneder. Det kan også dannes en hard klump som ikke forsvinner. Alt dette er normalt og er ikke symptomer på borreliose. Årsaken til at noen får en langvarig reaksjon er fremdeles uviss, men vi tror noen får en immunologisk reaksjon på flåttens biteredskaper eller spytt.

Når bør jeg oppsøke lege?

 • Du trenger ikke å oppsøke lege bare på grunn av et flåttbitt.
 • Vi anbefaler ikke antibiotikabehandling for flåttbitt «for sikkerhets skyld», da risikoen for sykdom er lav.
 • Dette gjelder også gravide.
 • Hold øye med bittstedet i opptil fire uker etter bittet.

Kontakt lege hvis du opplever følgende symptomer etter et flåttbitt:

Erytema migrans:

  • Rødlig utslett som vokser utover bittstedet og er større enn 5 cm i diameter. Hvis man er usikker, kan det være det lurt å tegne en ring langs ytterkanten av utslettet. Da er det lettere å se om utslettet vokser. Det kan også være lurt å ta bilder med mobiltelefonen.

Symptomer på nevroborreliose:

  • Ansiktslammelse
  • Nervesmerter i nakke eller rygg, eller utstrålende smerter i arm eller bein, eller som et belte fra ryggen til magen
  • Følelsesendringer i huden i samme område som nervesmertene
  • Nedsatt kraft eller lammelser i armer/bein
  • Hodepine, lysskyhet, nakkestivhet og sykdomsfølelse

Symptomer på borrelia artritt:

  • Betennelse og hevelse i kneleddet eller andre store ledd.

Symptomer på TBE:

  • Feber (ofte høy)
  • Hodepine (ofte sterk)
  •  Muskelsmerter
  •  Kvalme/oppkast/diare
  •  Nakkestivhet/lysskyhet
  • Sterk sykdomsfølelse
  •  Forvirring
  •  Balanseproblemer
  •  Lammelser
  • Epileptiske anfall

For fullstendig oversikt, se lenke under til alle flåttbårne sykdommer.

Hvor vanlig er flåttbitt?

Flåttbitt er svært vanlig i områder med mye flått, spesielt i kystnære strøk langs norskekysten. Det finnes ingen statistikk over hvor mange nordmenn som får flåttbitt hvert år, men i en studie fra Agder hadde 85% av innbyggerne i en kystkommune hatt flåttbitt tidligere i livet, og 35% det siste året. Det er også ganske vanlig å få flåttbitt uten at man legger merke til det. Selv om noen aldri har hatt et flåttbitt i sitt liv, er det altså veldig mange nordmenn som får flåttbitt hvert år.

Er noen mer utsatt for å bli syke?

Studier har vist at folk som har et svekket immunforsvar (på grunn av sykdom eller immundempende medisiner) er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke. Flåttbårne bakterier som Neoehrlichia og Borrelia miyamotoi, gir typisk ingen eller milde symptomer hos friske personer, men kan føre til alvorlig sykdom hos immunsupprimerte. Når det gjelder nevroborreliose så er forekomsten høyest hos barn i alderen 0-9 år, sammenlignet med andre aldersgrupper. På den annen side er det mye høyere forekomst av TBE hos voksne sammenlignet med barn, og det er en overvekt av menn som blir alvorlig syke. Noen studier har vist at menn er mer utsatt for visse typer infeksjoner. Dette kan delvis skyldes hormonelle forskjeller mellom kjønnene. På den annen side kan også sosiale faktorer spille en rolle. For eksempel kan menn være mer tilbøyelige til å delta i risikofylte atferd, som kan øke risikoen for visse infeksjoner. Studier har også vist at menn enn dårligere til å beskytte seg mot flått og sjekke seg for flått sammenlignet med kvinner. I forskningsprosjektet BorrSci forskes det blant annet på om immunsystemet og genetikk kan påvirke alvorlighetsgraden av nevroborreliose.