Hopp til innhold

Smitte i skogflått

I Norge kjenner vi til åtte ulike mikrober som kan smitte via skogflått og gi sykdom hos mennesker. Borreliose er vanligst. I tillegg kan skogflåtten være bærer av TBE-viruset, samt andre mer sjeldne mikrober. På denne siden finner du en oversikt over forekomsten av de ulike mikrobene i flått samt en oversikt over kjente sykdomstilfeller hos mennesker. På msis.no (det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge) kan man også få tall på meldte tilfeller av systemisk (utbredt) borreliose, TBE og Tularemi. Hudinfeksjonen Erytema migrans er ikke meldepliktig i Norge.

Oversikt over smitte i skogflått

MikrobeForekomst i flåttHumane tilfeller (Norge)
Borrelia (bakterie)ca.25% i høyendemiske områderOmtrent 8000 tilfeller årlig. Det ble meldt inn 570 tilfeller av systemisk (utbredt) borreliose i 2023. I tillegg får minst 7000 nordmenn hudutslettet (Erytema migrans) hvert år.Se også msis.no
Borrelia miyamotoi (bakterie)<2%Det ble rapportert ett tilfelle i 2021.
TBE (skogflåttencefalitt) (virus)<1 % . Men kan være store lokale variasjoner. Det ble meldt inn 113 tilfeller i 2023. Sykdomstilfeller i Norge har vært økende siden 2018. Se også msis.no. TBE er registrert under sekkeposten «Virale infeksjoner i sentralnervesystemet».
Anaplasma phagocytophilum (bakterie)ca.1-4% Omtrent 10 kjente kliniske tilfeller i Norge.
Neoehrlichia mikurensis (bakterie)0-20% ca. 20-30 kliniske tilfeller i Norge. Mann diagnostisert ved Sørlandet sykehus
Babesia (parasitt)<1% Det ble rapportert ett tilfelle av babesiose i 2007 forårsaket av Babesia. divergens.
Rickettsia Helvetica (bakterie)<1% Ingen kjente
Tularemi (harepest) (bakterie)Ukjent149 meldte tilfeller i 2023. Bakterien overføres vanligvis ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller gjennom kontaminert drikkevann. Bakterien kan også smitte via mygg eller flåttbitt. Usikkert hvor mange tilfeller årligSe også msis.no
Bartonella (bakterie)UkjentIngen kjente. Det finnes en rekke ulike Bartonella-bakterier som kan gi human sykdom. Infeksjon forårsaket av Bartonella henselae er mest aktuell i Norden. Smitteoverføring skjer vanligvis via bitt eller klor fra katt. Flere bartonella arter har blitt påvist i skogflått i Europa, men det er fremdeles usikkert bakterien kan overføres til mennesker via flåttbitt. En annen Bartonella-bakterie (B. schoenbuchensis) er påvist i hjortelusflue og satt i sammenheng med langvarig kløe etter hjortelusflue bitt.