Hopp til innhold

Behandling

Her finner du informasjon om behandling av borreliose og TBE, samt andre mer sjeldne flåttbårne infeksjoner som anaplasmose, neoehrlichiose, babesiose, rickettsiose, borrelia miyamotoi og tularemi (harepest).

Borreliose

Borreliose er en bakterieinfeksjon som skal behandles med antibiotika. Førstevalg for Erytema migrans er penicillin tabletter. Ved hurtig og tilstrekkelig behandling blir man kvitt infeksjonen. Selv uten behandling vil trolig Erytema migrans ofte gå over av seg selv (kroppens immunsystem ordner opp), men behandling minsker risikoen for at bakterien kan spre seg til andre deler av kroppen. Utbredt (disseminert) borreliose, som nevroborreliose, borrelia artritt, Acrodermatitits chronicum atroficans (ACA), borrelia karditt etc. skal behandles med bredspektrede antibiotika.

Fordi risiko for smitte etter flåttbitt er lav, anbefales det ikke å gi antibiotika forebyggende.

Erytema migrans

BehandlingVoksne BarnGravideHvis Penicillinallergi
Erytema migransPenicillintabletter: 1 g x 4 (10 dager)Penicillintabletter: 20 mg/kg x 4 (10 dager) (maks 650 mg per dose) eller amoksicillin 15 mg/kg x 3 i 10 dager (maks 500 mg per dose)Penicillintabletter 1 g x 4 (14 dager)Voksne: Doksycyklin: 100 mg x 2 (10 dager) Barn: Alder < 5 år: Azitromycin 10 mg/kg x 1 p.o i 5 dager (maks 500 mg per dose), eller v/ alder > 5 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 p.o 1. dag, deretter 2 mg/kg x 1 p.o i totalt 10 dager

Disseminert borreliose

BehandlingVoksne Barn Gravide
Borrelia artrittVed borreliaartritt bør pasienten raskt henvises til revmatolog. Doksycyklin: 100 mg x 2 (3 uker)Amoksicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dager (maks 500 mg per dose), eller v/ alder > 5 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dager (maks 200 mg per dag)Se Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus
Acrodermatitits chronicum atroficans (ACA)Doksycyklin: 100 mg x 2 (3 uker)Ikke rapporterte tilfellerSe Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus
Borrelia lymfocytomDoksycyklin: 100 mg x 2 i (14 dager)Amoksicillin 15 mg/kg x 3 p.o. i 14 dager (maks 500 mg per dose), eller v/ alder > 5 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 p.o. i 14 dager (maks 200 mg per dag)Se Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus
Multiple Erytema migransDoksycyklin: 100 mg x 2 i (14 dager)Amoksicillin 15 mg/kg x 3 p.o. i 14 dager (maks 500 mg per dose), eller v/ alder > 5 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 p.o. i 14 dager (maks 200 mg per dag)Se Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus
NevroborrelioseVed mistanke om nevroborreliose bør det raskt henvises til spesialisthelsetjenesten. Standardbehandling er Doxycyclin 100 mg x 2 (14 dager). Ved CNS-affeksjon (som encefalitt eller myelitt), vurder intravenøs behandling, med overgang til oral behandling ved klinisk bedring.Standardbehandling. Ceftriakson 50–75 mg/kg x 1 i 14 dager (maks dose 2 gram x 1) eller Doksycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dager (maks 200 mg per dag). Doksycyklin tabletter anbefales nå for behandling av barn helt ned til 5 år.Se Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus
Borrelia kardittDoksysyklin oral 100 mg x 2 (14 dager). Ved alvorlige tilfeller gis intravenøs antibiotika initialt. Ikke rapporterte tilfellerSe Helsedirektoratet sine anbefalinger for antibiotika i primærhelsetjenesten og sykehus

TBE (skogflåttencefalitt)

Det finnes ingen spesifikk behandling for TBE, men ofte kreves det symptomatisk behandling og støttebehandling som f.eks smertelindring og væske og næringstilførsel. Mange pasienter med påvist TBE er ofte så syke at innleggelse på sykehus i flere uker er nødvendig. Noen ganger må pasientene overvåkes på en intensivavdeling. De kan i verste fall bli bevistløse og utvikle hjernehevelse (hjernødem) som må opereres akutt. I litteraturen er det dokumentert noen caser med eksperimentell behandling med antivirale medisiner eller immunglobuliner.

Anaplasmose

Anaplasmose behandles med Doksycyklin. Vanlig behandling er (200 mg Doksycyclin daglig) i 2 uker.

Neoerlichiose

Neoerlichiose behandles med Doksycyklin. Vanlig behandling er (200 mg Doksycyclin daglig) i 3 uker.

Babesiose

Babesiose behandles vanligvis med kombinasjonsbehandling med azitromycin og atovakon eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7–10 dager. Hos immunsupprimerte kan langvarig behandling være nødvendig.

Rickettsiose

Rickettsiose behandles med Doxycyclin. Vanlig behandling er (200 mg Doksycyclin daglig) i 2 uker.

Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi behandles med Doksycyklin. Vanlig behandling er (200 mg Doksycyclin daglig) i 2 uker.

Tularemi (harepest)

Tularemi behandles med ciprofloksasin 500 mg x 2 i 10 dager (alternativt med doksycyclin).