Flått deles inn i tre familier:

  • Ixodidae (harde flått) med 720 kjente arter i verden
  • Argasidae (myke flått) med 186 kjente arter
  • den sjeldne afrikanske Nuttalliellidae med kun én kjent art