Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 30, 2021
For de mest kjente flåttbårne infeksjonene, borreliose og TBE, finnes det tydelige anbefalinger for diagnostikk og behandling. Men anbefalingene for «andre flåttbårne sykdommer» er mindre kjente. Det ble derfor nylig gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang av studier på laboratoriediagnostikk av mindre kjente flåttbårne sykdommer som anaplasmose, rickettsiose, neoehrlichiose, babesiose, tilbakefallsfeber og tularemi (harepest). Gjennomgangen viser at det er få gode studier, og at det er viktig å forske videre på diagnostikk av disse. Artikkelen er en del av Nordisk konsensus arbeid (om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkt flåttbåren sykdom) som ble ledet av Flåttsenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet. 40 eksperter fra Norge, Danmark, Sverige og Finland deltok i arbeidet.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Her er et spørsmål som vi får av og til: Kan flått svømme eller drukner de? Flått er tilpasset livet på land og har små luftehull på undersiden av kroppen som de puster med. De kan ikke svømme men hvis de havner under vann lukker luftehullene seg automatisk. Flått har også evnen til å lagre oksygen og de har et redusert behov for oksygen sammenlignet med andre skapninger. En flått kan fint overleve en tur i badekaret eller en runde i vaskemaskinen (gitt at det ikke er for varmt). Vi kunne ikke finne noen studier om det eksakte antall dager flått kan leve under vann, men det er mange anekdotiske rapporter om flått som lever flere dager under vann. Å «drukne» bort en flått er derfor en dårlig strategi.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Flåttsenteret har fått flere henvendelser de siste månedene fra personer som har vært syke med feber, sterk hodepine, oppkast/kvalme/diare etc. På tross av at de husket nylig flåttbitt, ble personene sendt hjem fra fastlege/legevakt med diagnosen omgangssyke eller matforgiftning. Det viste seg senere at pasientene hadde TBE. Ved flåttbitt, feber, sterk hodepine, oppkast/kvalme/diare, ustøhet, kognitiv påvirkning etc. - tenk TBE.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Kjøttallergi (også kalt Alpha-gal allergi eller pattedyrkjøttallergi) er en sjelden, men alvorlig type matallergi. Kjøttallergi oppstår ikke som følge av at vi spiser kjøtt, men som følge av flåttbitt, som senere kan gi allergisk reaksjon ved inntak av kjøtt fra pattedyr. Både allergien i seg selv, og flåttens rolle i utviklingen av den, er en relativt ny oppdagelse. Her kan du lese mer om hvordan et flåttbitt kan utløse kjøttallergi.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Hvor vanlig er TBE -virus i flått? I denne studien ble 47 000 skogflått fra 62 forskjellige steder langs norskekysten (fra Østfold til Nordland) analysert for TBE-virus. I snitt ble det funnet TBE-virus i 0,3% av nymfene, og 4,3 % av voksne flått. Det var store variasjoner fra sted til sted.  Det var høyest forekomst av TBE-virus i voksne flått i Rogaland og Vestfold, mens for nymfene var forekomsten høyest i Vestfold, Agder og Rogaland. Studien viser at TBE-viruset er utbredt langs store deler av norskekysten, men per dags dato har det kun blitt meldt inn sykdomstilfeller hos mennesker i Agder, Vestfold og Telemark og (tidligere) Buskerud. Vi vet fremdeles ikke hvorfor det er slik.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Slik fjerner du flått. Bruk en pinsett eller flåttfjerner. Man kan også bruke neglene. Det viktigste er å få den fort bort! Ta tak i flåtten så nærme huden som mulig og dra den rett ut. Biteredskapene som flåtten bruker til å stikke gjennom huden vår er ikke gjenget som en skrue. Man trenger derfor ikke å «skru» flåtten ut. Det gjør ikke noe dersom litt av biteredskapene til flåtten sitter igjen i huden (ses som en svart prikk). Restene forsvinner vanligvis av seg selv innen en uke, og gir ikke økt risiko for borreliose. Det er ikke i biteredskapene at smittestoff fra flått sitter.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
I denne episoden av radioprogrammet EKKO på NRK kan du høre Randi Eikeland snakke om langtidsplager etter flåttbitt og hva som kan gjøres for denne pasientgruppen. I samme episode kan du også høre nevrolog og forsker Erik Thortveit snakke om en spennende studie fra Søgne (tettsted i Agder med høy forekomst av flått) hvor man har forsket på ca 3500 personer mellom 18 og 69 år. Hvor mange har vært smittet av ulike flåttbårne infeksjoner? Og har folk som bor i områder med mye flått mer helseplager enn andre?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
I denne episoden av Flåttpodden snakker vi om kjøttallergi etter flåttbitt. Både kjøttallergi i seg selv, og flåttens rolle i utviklingen av den, er en relativt ny oppdagelse. Allergien ble oppdaget ved en tilfeldighet i USA rundt 2000-tallet, og i 2013 klarte svenske forskere å koble flåttbitt og kjøttallergi tettere sammen.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Flåttbitt er svært vanlig i områder med mye flått. Det finnes ingen statistikk over hvor mange nordmenn som blir bitt av flått hvert år, men i en studie fra 2019 fra Søgne (Agder), som er et typisk område med høy forekomst av flått, rapporterte 85% av innbyggerne om flåttbitt tidligere i livet, og 35% om flåttbitt det siste året. Selv om noen aldri har hatt et flåttbitt i sitt liv, er det altså veldig mange nordmenn som får flåttbitt hvert år.  Hva gjør du hvis du blir bitt? Og når bør du egentlig oppsøke lege? 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021
Ny episode av Flåttpodden. Er det mulig å forebygge flåttbitt? Og hvordan virker egentlig flåttmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET), Icaridin eller Permetrin? Farmasøyt Danijela Petrovski er med som gjest og gir oss gode råd.