Arkiv

Tid for å vurdere vaksine mot TBE (skogflåttencefalitt)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 26, 2022

Siden 2018 har vi sett en økende trend i antall tilfeller av TBE (Tick-Borne Encephalitis) hos mennesker som er smittet innenlands. Personer bør vurdere å vaksinere seg dersom de ofte ferdes i områder der flåtten kan være bærer av TBE-viruset.