Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 28, 2022
Flåttsesongen er i gang og vi lager korte podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på hvem som bør ta TBE-vaksinen. Vaksinen mot TBE-viruset, det flåttoverførte viruset som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør på episoden her!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 6, 2022
2022 sesongen er i gang!! Vi lager kort podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på utbredelsen av TBE-viruset, det flåttoverførte viruset som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hvor blir jeg smittet av TBE-viruset? Hør podcasten her!  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 15, 2023
Mange europeiske og amerikanske land har de siste årene oppdatert retningslinjene sine for borreliose. I denne systematiske oversikten var målet å gi en komparativ oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling av borreliose i Europa og Amerika, samt vurdere den metodiske kvaliteten på utarbeidelsen av disse. Gjennomgangen viser at europeiske og amerikanske retningslinjer for behandling av borreliose er ganske homogene, men basert på studier med moderat til lav evidens.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 13, 2022
Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. Teamet bak testen publiserte metoden i mars 2021 og hevder at testen kan påvise arvestoff fra bakterier i viruspartikler (bakteriofager), som derved kan indikere forekomst av forskjellige flåttbårne infeksjoner. Nå får publikasjonen kraftig kritikk. Det å se på genetisk materiale i bakteriofager er en interessant, og muligens lovende metode, men publikasjonen fra mars 2021 baserer seg på ikke-verifiserte antagelser, bruker uklare metoder og analyser, samt presenterer konklusjoner som ikke støttes av framlagte data. Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk .

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) gir oftest påvirkning av nerverøtter, med vanlige symptom som nervesmerter og halvsidig ansiktslammelse. En sjelden gang kan nevroborreliose gi infeksjon i mer sentrale deler av nervesystemet (borrelia encefalitt (hjernebetennelse)). Fordi det er sjeldent er det lite beskrevet i litteraturen. En ny studie fra Danmark har systematisk sett på pasientgruppen. Typiske symptom på borrelia encefalitt er forvirring, personlighetsforandringer, gangforstyrrelser og afasi (problemer med å bruke/forstå ord). Studien påpeker også at borrelia encefalitt sannsynligvis er en oversett klinisk manifestasjon av nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 24, 2021
Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble nylig revidert. De er veiledende blant annet for fastleger. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
En turglad kvinne i 50-årene hadde flere legebesøk med uspesifikke, men nyoppståtte plager. Først da hun fortalte at hun hadde gått opp en hel skostørrelse på høyre fot, ble mistanken om riktig diagnose vekket. Les mer om diagnosen her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 5, 2021
Flåttarten Hyalomma marginatum er for første gang påvist på pattedyr i Norge. Flåtten ble oppdaget på en hest i Vestby kommune. Jaktflåtten forekommer normalt i sør-østlige deler av Europa. I nordvest-Europa er det bare sporadiske funn. For å få en bedre oversikt over forekomsten av nye flåttarter oppfordres folk til å ta bilde av/ta vare på uvanlige flått for nærmere identifisering. Les mer om funn av flåtten her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 22, 2021
Flåttsenteret har fått forespørsel om hårtap etter TBE infeksjon, om det er vanlig? En artikkel fra 1999 viser at dette er dokumentert tidligere, og spørsmålet tas derfor opp med alle personer som inkluderes i den pågående TBE-studien ved sykehusene i Agder, Telemark og Vestfold. I studien fra 1999, fant man at 40 av 71 pasienter med TBE opplevde hårtap. Hårtapet skjedde innen tre måneder etter sykdomsutbruddet og gjennomsnittlig varighet var 2-3 måneder. Heldigvis er hårtapet som regel alltid reversibelt.