Forskning

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 26, 2022

Forskning på flått og flåttbårne sykdommer er et prioritert satsingsområde i Norge og Nord-Europa. Siden 2015 har det blitt bevilget midler til flere store forskningsprosjekter. På denne siden kan du lese mer om de ulike prosjektene som Flåttsenteret er eller har vært involvert i.

Flått forskning