Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 11, 2022
For omtrent 100 år siden kom den første beskrivelsen av sykdommen som nå er kjent som nevroborreliose. I denne nye oversiktsartikkelen i BRAIN får man oppklart hva nevroborreliose er, og hva det ikke er! Publikasjonen er et samarbeid mellom forskere i USA og Europa, inkludert vår egen Randi Eikeland ved Flåttsenteret. Eikeland ble valgt ut som medforfatter på grunn av mange års forskning og ekspertise på fagfeltet nevroborreliose. Det må også nevnes at mange av artiklene som siteres er skrevet av forskere og doktorgradsstipendiater ved Sørlandet sykehus, og MR-bildet av nevroborreliose er hentet fra BorrSci-studien. Flåttforskerne ved Sørlandet sykehus har publisert mye de siste årene, men vi er ekstra stolte av å få publisert i et såpass anerkjent tidsskrift som BRAIN.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 6, 2022
Vi lager korte podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på hva nevroborreliose er? Ble du nysgjerrig? Dette dreier seg om en borreliainfeksjon i nervesystemet og første episode av tre handler om typiske symptomer på nevroborreliose. Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 6, 2022
Hva gjør du om du ser en flått som har bitt seg fast på deg? Ikke få panikk. I denne episoden får du en rask innføring i hvordan fjerne flåtten og hva du skal følge med på i tida framover. Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 30, 2022
Denne uken lanserte vi nettsiden flåttkart.no. Som en del av NorthTick-prosjektet har vi utviklet en nettside hvor alle som vil kan rapportere inn flåttobservasjoner i Norge. Data som blir samlet inn vil på sikt gi verdifull informasjon om den geografiske fordelingen av flått i Norge, sesongvariasjoner, samt gi en indikasjon på hvor i Norge det er høy eller lav risiko for flåttbitt. Vi håper at du også vil bidra:)    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 30, 2022
Sommer er ferietid og mange reiser til utlandet. Men hva med flått i utlandet? Er det noe man må tenke på? Vi lager korte podcaster og tema denne gangen er flått i utlandet. Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 23, 2022
En immunsupprimert kvinne i 60-årene ble innlagt på sykehus med høy feber og endret mental status. Selv om hun hadde gjennomført TBE-vaksinasjon ca.10 år tidligere, var symptomene forenelige med alvorlig TBE sykdom. De aller fleste pasientene har påvisbare IgM-antistoffer ved innleggelsestidspunktet og blir raskt korrekt diagnostisert. Men hos enkelte pasienter, som i dette tilfellet, kan diagnostikken være mer utfordrende. Les mer her: En immunsupprimert kvinne i 60-årene med høy feber | Tidsskrift for Den norske legeforening

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 9, 2022
Vaksinasjonsveilederen for TBE-vaksinen ble nylig oppdatert med nye anbefalinger for personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander. For disse gruppene anbefales nå at de tre første vaksinedosene gis med kortere intervall enn tidligere. Les mer om anbefalingene og begrunnelse for endringen i vaksinasjonsveilederen. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Flåttpoddens nye episode. Denne gangen svarer vi på hva et lymfocytom er? Ble du nysgjerrig? Dette dreier seg om en lokal borrelia infeksjon i hud. Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden. Denne gangen svarer vi på hva et erytema migrans er? Ble du nysgjerrig? Dette dreier seg om en lokal borrelia infeksjon i hud. Hør på oss da vel:-) 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 1, 2022
Betennelse i hjernenerver med smerter og lammelse av ansikts- og øyemuskler er vanlig ved nevroborreliose. I en ny norsk studie med 69 pasienter ble det funnet at kontrastforsterkede MR bilder av hjernen viser kontrastoppladning i hjernenerver hyppigere enn tidligere rapportert, og at det kan være uten kliniske symptomer. Grad av MR kontrastoppladning er assosiert med grad av ansiktslammelse, men ikke med lammelse av øyebevegelse. Vurdering av MR kontrastoppladning i spyttkjertelsegmentet av ansiktsnerven kan ha prognostisk verdi - ingen oppladning styrker forventning om normalisert funksjon etter seks måneder. Lenke til studien Enhancement of cranial nerves in Lyme neuroborreliosis: incidence and correlation with clinical symptoms and prognosis - PubMed (nih.gov)