Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2021
Flåttsenteret tar litt fri i julen. Rådgivningstjenesten vil derfor være stengt på enkelte dager. Torsdag 23.desember - åpent fra kl.10-14. Fredag 24.desember - stengt. Lørdag 25.desember - stengt. Søndag 26.desember - stengt. Mandag 27.desember - åpent fra kl.10-14. Tirsdag 28.desember - åpent fra kl.10-14. Onsdag 29.desember - åpent fra kl.10-14. Torsdag 30.desember - stengt. Fredag 31.desember - stengt. Vi er tilgjengelig på telefon (47719461/38073329) eller e-post (flatt@sshf.no) de dagene vi har åpent. Vi ønsker alle en god og flått-fri jul.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 15, 2021
Bør man sjekke juletreet for flått før man drar det inn i stua? Nei, er det korte svaret. Selv om man aldri kan utelukke noe 100% er det veldig liten sjanse for å finne flått på juletrær. På vinteren ligger skogflåtten som regel i dvale. Hvis det er en veldig mild vinter kan flåtten bli aktiv, men det er ikke vanlig å finne flått i trær. Skogflåtten er sårbar for tørke og for å beskytte seg mot uttørking oppholder den seg derfor nærme bakken. En voksen flått, for eksempel, vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Ønsker du oppdatert kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer? Flåttsenteret tilbyr digitale foredrag/kurs for allmennleger eller alle ansatte på et legekontor, annet helsepersonell (f.eks. fysioterapeuter, farmasøyter), ansatte i spesialisthelsetjenesten (nevrologer, barneleger, hudleger etc), foreninger, lag eller andre interesserte. Vi skreddersyr innhold og lengde på foredrag/kurs etter målgruppen. Interessert? Send en uforpliktende e-post til flatt@sshf.no.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) gir oftest påvirkning av nerverøtter, med vanlige symptom som nervesmerter og halvsidig ansiktslammelse. En sjelden gang kan nevroborreliose gi infeksjon i mer sentrale deler av nervesystemet (borrelia encefalitt (hjernebetennelse)). Fordi det er sjeldent er det lite beskrevet i litteraturen. En ny studie fra Danmark har systematisk sett på pasientgruppen. Typiske symptom på borrelia encefalitt er forvirring, personlighetsforandringer, gangforstyrrelser og afasi (problemer med å bruke/forstå ord). Studien påpeker også at borrelia encefalitt sannsynligvis er en oversett klinisk manifestasjon av nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 24, 2021
Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble nylig revidert. De er veiledende blant annet for fastleger. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
Flåtten – hvor redd må jeg være? Onsdag 24.november, kl.11, skal Randi Eikeland holde foredrag om flått og flåttbårne sykdommer på Søgne gamle prestegård (Kultursalen). Arrangeres i regi av Senioruniversitetet i Søgne. Åpent for alle (uansett alder). Mulighet for å stille spørsmål underveis/etter foredraget. Medlemmer av Senioruniversitetet gratis adgang. Andre betaler inngangspenger på kr 100. For mer informasjon se senioruniversitetetisogne.no

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2021
En turglad kvinne i 50-årene hadde flere legebesøk med uspesifikke, men nyoppståtte plager. Først da hun fortalte at hun hadde gått opp en hel skostørrelse på høyre fot, ble mistanken om riktig diagnose vekket. Les mer om diagnosen her. 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 9, 2021
Fredag 12.november 2021 skal Fredrikke Christie Knudtzen, infeksjonslege ved Odense universitetssykehus/Syddansk universitet, forsvare avhandlingen sin “Clinical aspects of Lyme Neuroborreliosis” for graden PhD. Åslaug Rudjord Lorentzen (Flåttsenteret) skal være opponent. Disputasen skal holdes både fysisk (i Odense) og digitalt. Mer info og Zoom lenke finner du her.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 3, 2021
Folkehelseinstituttet sin årsrapport for vektorbårne sykdommer ble publisert denne uken. I 2020 ble det meldt 512 tilfeller av systemisk borreliose i Norge. Flest tilfeller ble meldt med bostedsfylke Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 0-9 år, 60-69 år og 50-59 år. Det ble meldt inn 41 tilfeller av TBE i 2020. Det var flest tilfeller i aldersgruppene 40-49 år, 60-69 år og 70-79 år. Tidligere har det vært mellom 5 - 16 tilfeller av TBE per år. Antallet for 2018, 2019 og 2020 representerer en økning sammenlignet med forutgående år, og 2020 representerer en foreløpig topp i antall registrerte tilfeller. De fleste tilfellene ble smittet i områdene rundt Larvik, Porsgrunn og Arendal. Det ble påvist ett tilfelle i en ny kommune (Tokke) i Vestfold og Telemark i 2020. Det er ikke rapportert tilfeller fra vestlige eller nordlige kystområder i Norge, eller fra området øst for Oslofjorden. Rapporten i sin helhet kan lese her.