Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 16, 2023
Vær klar til flåttsesongen! Den 30. mars, skal Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, og Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret) arrangere seminar om Borreliose og TBE. Målgruppen er leger og annet helsepersonell som har interesse for flått og flåttbårne sykdommer. Professor Pille Taba, er nevrolog ved University of Tartu (Estland), og er en av Europas fremste eksperter på TBE. Hun har blant annet vært sentral i utarbeidelsen av europeiske retningslinjer for TBE. Randi Eikeland, nevrolog og leder av Flåttsenteret, er Norges fremste ekspert på nevroborreliose. Foredragene holdes på engelsk. Program: kl.15 Diagnosis and management of tick-borne encephalitis (Pille Taba), kl.15.45, Lyme Borreliosis - recent progress and remaining challenges (Randi Eikeland). Sted: Rikshospitalet B (1. etasje): Seminarrom 3 B1.1017

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 2, 2023
"Flåttsesongen" er snart i gang og mange ønsker informasjon om hvordan man kan unngå flåttbitt. Flått/mygg-milder er et tiltak, men hva inneholder egentlig disse? Denne artikkelen (fra USA) gir en god oppsummering av de ulike flått/mygg-midlene, hvordan de fungerer, hvor lenge de gir beskyttelse og eventuelle bivirkninger.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 16, 2023
Er du interessert i nevroborreliose og kognitive plager? Hold av datoen. Fredag 31.mars 2023 skal Silje Andreassen, nevropsykolog ved Sørlandet sykehus, forsvare avhandlingen sin “Cognitive function in patients with neuroborreliosis - a prospective follow-up from the acute phase until 12 months post treatment” for graden ph.d. Disputasen skal holdes ved Universitetet i Oslo. Prøveforelesning og disputas kunngjøres på universitetets nettsider 10 arbeidsdager før den skal finne sted

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 16, 2023
Visste du at fugler er viktige i spredningen av flått og borrelia? Det er særlig fugl som spiser på bakken som er utsatt for flått. Svarttrosten for eksempel, er kjent som en klassisk vårsanger med vakker røst, men den er også en av fugleartene i verden som er mest utsatt for flått. Studier har også vist at flått fanget på Svarttrost ofte er smittet av Borrelia garinii, en borrelia bakterie som er assosiert med nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 31, 2023
Den 30-31 mai 2023 arrangeres den internasjonale flåttkonferansen ‘NorthTick 2023 i Inverness, Skottland. Dette er sluttkonferansen til EU/Interreg-prosjektet NorthTick som Flåttsenteret er med i. Kjente foredragsholdere fra Canada og Europa deltar og det blir et interessante vitenskapelige program. Blant annet om risiko og forebygging, laboratoriediagnostikk og håndtering av flåttbårne sykdommer. Deadline for abstracts er 17 februar 2023. Se her for påmelding og mer informasjon.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 30, 2023
Folkehelseinstituttet endret nylig vaksineanbefalingene for TBE. Dette er den nye anbefalingen:  I Norge anbefaler FHI å vurdere TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert humane TBE-tilfeller: Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden (f.o.m. Flekkefjord t.o.m. Drammen). Østkysten av Oslofjorden (f.o.m. Vestby til svenskegrensen). Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er oppdatert på bakgrunn av smittetilfeller i Vestby og Fredrikstad i 2021.    

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2022
Er du redd for å finne flått i juletreet? Det trenger du ikke være. Selv om man aldri skal si aldri er det veldig liten sjanse for å finne flått i juletrær, eller trær generelt. På vinteren ligger skogflåtten som regel i dvale. Hvis det er en veldig mild vinter kan flåtten bli aktiv, men skogflåtten er sårbar for tørke og for å beskytte seg mot uttørking oppholder den seg derfor nærme bakken. Flått vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2022
Flåttsenteret tar litt fri i julen. Informasjonstjenesten er åpen 23.desember, 28.desember og 29.desember. De andre dagene har vi stengt. Vanlige åpningstider fra og med 2. januar. Vi er tilgjengelig på telefon (38073329) eller e-post (flatt@sshf.no) de dagene vi har åpent. Vi ønsker alle en god og flått-fri jul.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 15, 2022
I Flåttpodden's julespesial tar vi for oss året som har gått, ser på smittetrender og oppdaterer deg om siste nytt innen forskning på flåttbårne sykdommer. Og lurer du på om juletreet drar med seg flått inn i hus, svarer vi på det også? Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 13, 2022
Vaksine mot borrelia? I høst startet Pfizer/Valneva med fase 3 –utprøvning av VLA15, en vaksinekandidat mot de viktigste borreliaartene (Borrelia burgdoferi s.s., B.afzeli, B.garinii, og B.bavarensis. Ca.18 000 personer skal inkluderes i studien. Halvparten får vaksinen, mens en annen halvpart får placebo-vaksine (saltvann). Når borreliabakterier er inni flåtten uttrykker de et overflateprotein som heter OspA. Men når flåtten biter seg fast og bakterien kommer inn i verten, skifter de til OspC. VLA15 vaksinen virker ved at flåtten får i seg blod med antistoffer mot OspA, noe som forhindrer at smitten overføres. Men for at vaksinen skal virke må det være sirkulerende antistoffer i blodet. Derfor blir det nødvendig med flere doser. Det fantes tidligere en vaksine mot borrelia i USA (LYMErix), men grunnet lav etterspørsel og noen rapporter om bivirkninger, ble den trukket tilbake fra markedet i 2002. LYMErix virket også kun mot Borrelia Burgdoferi sensu stricto (som er den dominerende borrelia arten i USA).