TBE (skogflåttencefalitt)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juli 1, 2022

TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (tick-borne encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i sykdomsbildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke.

Foto: Per Eikeset Knudsen