Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 27, 2023
Det skjer stadig nye ting på flåttfronten. Sveitsiske forskere ved Universitetet i Zurich har for eksempel nylig oppdaget et nytt virus i flåtten som er i slekt med TBE-viruset (flavivirus familien).  Viruset kan i likhet med TBE gi sterk hodepine og feber. Viruset har fått navnet Alongshan virus ettersom det først ble oppdaget i Kina i 2017. Det samme viruset ble også oppdaget i skogflått  i Finland i 2019.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 20, 2023
Nå er det endelig vår og denne uken er det ekstra varmt ute. Deilig! Nyt de varme dagene, men husk å være obs på flåtten hvis du skal være mye ute i hagen, skogen eller andre områder med flått. Flåtten er ofte mest aktiv nå på våren. Den trenger blod for å overleve, og etter en lang vinter uten mat (blod) er den nå klar for å finne seg et vertsdyr.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 19, 2023
I denne animasjonsfilmen kan du lære mer om forskning på cellulære tester for borreliose, ofte omtalt som ELISPOT eller LTT test. Disse testene tilbys noen ganger av private klinikker i enkelte europeiske land, for eksempel i Tyskland og Polen.  Men er testene gode nok?  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 22, 2023
Interessert i nevroborreliose og kognitive plager? Fredag 31.mars 2023, kl.12.15, skal Silje Andreassen, nevropsykolog ved Sørlandet sykehus, forsvare avhandlingen sin “Cognitive function in patients with neuroborreliosis - a prospective follow-up from the acute phase until 12 months post treatment” for graden ph.d. Disputasen holdes på Grønt auditorium, Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25). Prøveforelesningen starter kl.10.15. Emne: “Neurocognitive sequela after sepsis”. Mer info og Zoom lenken finner du her.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 15, 2023
"Flåttsesongen" er snart i gang og mange ønsker informasjon om hvordan man kan unngå flåttbitt. Flått/mygg-midler er et tiltak, men hva inneholder egentlig disse? Denne artikkelen (fra USA) gir en god oppsummering av de ulike flått/mygg-midlene, hvordan de fungerer, hvor lenge de gir beskyttelse og eventuelle bivirkninger.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 16, 2023
Visste du at fugler er viktige i spredningen av flått og borrelia? Det er særlig fugl som spiser på bakken som er utsatt for flått. Svarttrosten for eksempel, er kjent som en klassisk vårsanger med vakker røst, men den er også en av fugleartene i verden som er mest utsatt for flått. Studier har også vist at flått fanget på Svarttrost ofte er smittet av Borrelia garinii, en borrelia bakterie som er assosiert med nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 21, 2023
Folkehelseinstituttet endret nylig vaksineanbefalingene for TBE. Dette er den nye anbefalingen:  I Norge anbefaler FHI å vurdere TBE-vaksine til personer som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert humane TBE-tilfeller: Sørlandet og vestkysten av Oslofjorden (f.o.m. Flekkefjord t.o.m. Drammen). Østkysten av Oslofjorden (f.o.m. Vestby til svenskegrensen). Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Listen over aktuelle områder er oppdatert på bakgrunn av smittetilfeller i Vestby og Fredrikstad i 2021.  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 22, 2022
Er du redd for å finne flått i juletreet? Det trenger du ikke være. Selv om man aldri skal si aldri er det veldig liten sjanse for å finne flått i juletrær, eller trær generelt. På vinteren ligger skogflåtten som regel i dvale. Hvis det er en veldig mild vinter kan flåtten bli aktiv, men skogflåtten er sårbar for tørke og for å beskytte seg mot uttørking oppholder den seg derfor nærme bakken. Flått vil som regel ikke klatre høyere enn 1 meter over bakken, og da typisk på gressvegetasjon og buskas (ikke trær).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 15, 2022
I Flåttpodden's julespesial tar vi for oss året som har gått, ser på smittetrender og oppdaterer deg om siste nytt innen forskning på flåttbårne sykdommer. Og lurer du på om juletreet drar med seg flått inn i hus, svarer vi på det også? Hør på oss da vel:-)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 13, 2022
Vaksine mot borrelia? I høst startet Pfizer/Valneva med fase 3 –utprøvning av VLA15, en vaksinekandidat mot de viktigste borreliaartene (Borrelia burgdoferi s.s., B.afzeli, B.garinii, og B.bavarensis. Ca.18 000 personer skal inkluderes i studien. Halvparten får vaksinen, mens en annen halvpart får placebo-vaksine (saltvann). Når borreliabakterier er inni flåtten uttrykker de et overflateprotein som heter OspA. Men når flåtten biter seg fast og bakterien kommer inn i verten, skifter de til OspC. VLA15 vaksinen virker ved at flåtten får i seg blod med antistoffer mot OspA, noe som forhindrer at smitten overføres. Men for at vaksinen skal virke må det være sirkulerende antistoffer i blodet. Derfor blir det nødvendig med flere doser. Det fantes tidligere en vaksine mot borrelia i USA (LYMErix), men grunnet lav etterspørsel og noen rapporter om bivirkninger, ble den trukket tilbake fra markedet i 2002. LYMErix virket også kun mot Borrelia Burgdoferi sensu stricto (som er den dominerende borrelia arten i USA).