Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 30, 2022
Stadig flere tar vaksine mot TBE-viruset. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som FHI har hentet ut for NTB, viser at 22.494 personer har tatt til sammen 28.335 doser med vaksine mot TBE-viruset så langt i år. Det er nær en dobling fra samme periode i 2021, da 13.504 personer tok til sammen 15.428 doser.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden! Denne gangen svarer vi på hva som er restplager etter en TBE-virus infeksjon? TBE-virus infeksjon er en flåttoverførte virusinfeksjon som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør episoden her! 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 25, 2022
Ny episode av flåttpodden. Denne gangen svarer vi på hvordan man utreder for TBE-virus infeksjon? TBE-virus infeksjon er en flåttoverførte virusinfeksjon som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør på episoden her! 

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 1, 2022
TBE-pasienter har ofte et todelt sykdomsbilde, viser europeiske studier. Mange får først relativt milde influensalignende symptomer som hodepine, feber, muskel- og leddsmerter og oppkast/diaré. Deretter blir de bedre i opptil en uke, før de utvikler hjernehinne, hjerne eller ryggmargsbetennelse med mer alvorlige symptomer som krever sykehusinnleggelse. Men i en pågående norsk studie har man derimot sett at mange nordmenn ikke får dette klassiske todelte sykdomsforløpet med mildere symptomer først. Les mer om studien her. Pasientene i studien inkluderes fra sykehuset i Vestfold, sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 28, 2022
Flåttsesongen er i gang og vi lager korte podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på hvem som bør ta TBE-vaksinen. Vaksinen mot TBE-viruset, det flåttoverførte viruset som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hør på episoden her!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 6, 2022
2022 sesongen er i gang!! Vi lager kort podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på utbredelsen av TBE-viruset, det flåttoverførte viruset som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hvor blir jeg smittet av TBE-viruset? Hør podcasten her!  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 15, 2023
Mange europeiske og amerikanske land har de siste årene oppdatert retningslinjene sine for borreliose. I denne systematiske oversikten var målet å gi en komparativ oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling av borreliose i Europa og Amerika, samt vurdere den metodiske kvaliteten på utarbeidelsen av disse. Gjennomgangen viser at europeiske og amerikanske retningslinjer for behandling av borreliose er ganske homogene, men basert på studier med moderat til lav evidens.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 21, 2023
Vurderer du å vaksinere deg mot TBE? Vaksinen kan tas når som helst på året, men det er lurt å begynne vaksinasjonen på vinteren, i god tid før flåttsesongen begynner. For immunfriske under 60 år består grunnvaksinasjonen av 2 doser gitt med 1-3 måneders intervall. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en tredje dose 5-12 måneder etter andre dose (altså før den neste flåttsesongen). For de over 60 eller med immunsvikttilstander anbefales det nå 3 doser i grunnvaksinasjonen. Det er nylig vist at responsen er best hvis dosene gis med kort intervall, på dag 0, dag 7 og ca. dag 30. Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en fjerde dose 5-12 måneder etter tredje dose. Både fastleger, vaksineklinikker og enkelte apotek tilbyr TBE-vaksinasjon. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 13, 2022
Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. Teamet bak testen publiserte metoden i mars 2021 og hevder at testen kan påvise arvestoff fra bakterier i viruspartikler (bakteriofager), som derved kan indikere forekomst av forskjellige flåttbårne infeksjoner. Nå får publikasjonen kraftig kritikk. Det å se på genetisk materiale i bakteriofager er en interessant, og muligens lovende metode, men publikasjonen fra mars 2021 baserer seg på ikke-verifiserte antagelser, bruker uklare metoder og analyser, samt presenterer konklusjoner som ikke støttes av framlagte data. Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk .