Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 6, 2022
2022 sesongen er i gang!! Vi lager kort podcaster om spesifikke spørsmål. Denne gangen svarer vi på utbredelsen av TBE-viruset, det flåttoverførte viruset som kan gi alvorlig hjernebetennelse. Hvor blir jeg smittet av TBE-viruset? Hør podcasten her!  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 30, 2022
13-15 juni 2022 er det duket for den store nordiske flått-konferansen NordTick. Konferansen skal holdes på Strand Hotel Fevik som ligger ca.10 min øst for Grimstad. Se her for påmelding og mer informasjon. Det vil også være mulig å delta digitalt for de som ønsker det. Frist for å sende inn abstract er denne uken (uke 13).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 17, 2022
Flått sesongen er i gang. Flått er blodsugende midd tilhørende «edderkoppfamilien». Flåttsesongen varer fra ca mars (ved et par varmegrader ute) til november. Den kan spre sykdommer som blant annet borreliose og det er derfor viktig å prøve å forhindre bitt.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 10, 2022
Mange europeiske og amerikanske land har de siste årene oppdatert retningslinjene sine for borreliose. I denne systematiske oversikten var målet å gi en komparativ oversikt over eksisterende retningslinjer for behandling av borreliose i Europa og Amerika, samt vurdere den metodiske kvaliteten på utarbeidelsen av disse. Gjennomgangen viser at europeiske og amerikanske retningslinjer for behandling av borreliose er ganske homogene, men basert på studier med moderat til lav evidens.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 26, 2022
Vurderer du å vaksinere deg mot TBE? Vaksinen kan tas når som helst på året, men det er lurt å begynne vaksinasjonen nå på vinteren, i god tid før flåttsesongen begynner. For immunfriske under 60 år består grunnvaksinasjonen av 3 doser. De to første dosene gis med 1 - 3 måneders intervall. Tredje dose skal gis 5 - 12 måneder etter dose 2 (altså før den neste flåttsesongen). For de over 60 eller med immunsvikttilstander anbefales det nå 4 doser i grunnvaksinasjonen. Både fastleger, vaksineklinikker og enkelte apotek tilbyr TBE-vaksinasjon. Vaksinen beskytter kun mot TBE-viruset. Det er altså ikke en vaksine mot selve flåtten eller sykdommen borreliose (som skyldes en bakterie).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 13, 2022
Flere har henvendt seg til Flåttsenteret om prøvesvar på Phelix Phage test, som tilbys ved enkelte private klinikker i utlandet. Teamet bak testen publiserte metoden i mars 2021 og hevder at testen kan påvise arvestoff fra bakterier i viruspartikler (bakteriofager), som derved kan indikere forekomst av forskjellige flåttbårne infeksjoner. Nå får publikasjonen kraftig kritikk. Det å se på genetisk materiale i bakteriofager er en interessant, og muligens lovende metode, men publikasjonen fra mars 2021 baserer seg på ikke-verifiserte antagelser, bruker uklare metoder og analyser, samt presenterer konklusjoner som ikke støttes av framlagte data. Testen er foreløpig ikke godt nok utprøvd til å kunne brukes i diagnostikk .

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 3, 2022
På grunn av økt koronasmitte og press på helsevesenet i Norden har arrangementskomiteen for NordTick-konferansen (Nordisk konferanse om flått og flåttbårne sykdommer) besluttet at den planlagte konferansen i mars 2022 nok en gang må utsettes. Planen nå er å arrangere NordTick-konferansen fra 13 -15. juni 2022, på Strand Hotel Fevik i Norge. Lenke til påmelding og invitasjon til å sende inn abstracts vil bli sendt ut snarest. Se også nordtick2022.com

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 3, 2021
Nevroborreliose (borreliainfeksjon i nervesystemet) gir oftest påvirkning av nerverøtter, med vanlige symptom som nervesmerter og halvsidig ansiktslammelse. En sjelden gang kan nevroborreliose gi infeksjon i mer sentrale deler av nervesystemet (borrelia encefalitt (hjernebetennelse)). Fordi det er sjeldent er det lite beskrevet i litteraturen. En ny studie fra Danmark har systematisk sett på pasientgruppen. Typiske symptom på borrelia encefalitt er forvirring, personlighetsforandringer, gangforstyrrelser og afasi (problemer med å bruke/forstå ord). Studien påpeker også at borrelia encefalitt sannsynligvis er en oversett klinisk manifestasjon av nevroborreliose.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 24, 2021
Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ble nylig revidert. De er veiledende blant annet for fastleger. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. For flåttbårne sykdommer, er det endring i behandling av borreliose-utslett (Erytema Migrans). Førstevalg er som før penicillin tabletter à 1 gram 4 ganger daglig til voksne og barn > 40 kg, men varigheten av behandlingen er redusert fra 14 dager til 10 dager. Dette er i tråd med anbefalinger fra fagmiljø i Norge, Sverige og Danmark.