Hopp til innhold

Andre flåttbårne sykdommer

De mest kjente flåttbårne sykdommene i Norge er borreliose og TBE, men flått kan også overføre andre mindre vanlige infeksjoner, som anaplasmose, neoehrlichiose, Borrelia miyamotoi, babesiose, rickettsiose og harepest. De mindre kjente flåttbårne mikrobene gir typisk ingen eller milde symptomer hos friske personer, men av og til kan de gi alvorlig sykdom, og ny forskning har vist at personer med svekket immunforsvar er ekstra utsatt.