Anaplasmose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 21, 2019

Anaplasmose (tidligere kalt ehrlichiose) er en sykdom forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien overføres til mennesker via flåttbitt. Sykdommen som også blir kalt sjodogg har vært en kjent dyresykdom i Norge i flere hundre år og mer enn 300 000 lam blir smittet hvert år. Bakterien kan også gi sykdom hos andre arter som storfe, geit, hest, hund, katt og mennesker.

Foto: Per Eikeset Knudsen