Mikrober i skogflått (Norge)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 5, 2023

Under finner du en oversikt over kjente mikrober i skogflått (Ixodes ricinus) i Norge, forekomst av de ulike mikrobene i skogflått samt oversikt over kjente humane sykdomstilfeller i Norge. Når det gjelder borreliose så finnes det en oversikt over tilfeller av systemisk (disseminert) borreliose i Norge på msis.no. Hudinfeksjonen Erytema migrans er ikke meldepliktig. TBE er også meldepliktig til MSIS og føres inn under sekkeposten "virale infeksjoner i nervesystemet". For å få detaljert informasjon om antall TBE tilfeller i en kommune for eksempel må man derfor ta direkte kontakt med Folkehelseinstituttet.

Mikrobe Forekomst (flått) Humane tilfeller (Norge) Meldepliktig
Borrelia (bakterie) ca.25% i høyendemiske områder Det ble meldt inn 495 tilfeller av systemisk (disseminert) borreliose i 2022. Omtrent 7000 nordmenn får Erytema migrans årlig. Ja. Utbredt (disseminert) sykdom er meldepliktig i MSIS siden 1991. Fram til 1995 var også Erytema migrans meldepliktig.
Borrelia miyamotoi (bakterie) <2% Det ble rapportert ett tilfelle i 2021 Ikke meldepliktig
TBE (skogflåttencefalitt) (virus) ca.1 % . Store lokale variasjoner. Høyere forekomst i voksen flått. Sykdomstilfeller i Norge har vært økende siden 2018. Det var 84 tilfeller i 2022 Ja. Meldepliktig i MSIS siden 1975. Under sekkeposten «Virale infeksjoner i sentralnervesystemet».
Anaplasma phagocytophilum (bakterie) 1-4%  Omtrent 10 kjente kliniske tilfeller i Norge. Ikke meldepliktig. Mange har trolig asymptomatisk infeksjon. Norske studier viser at 10-16% av innbyggere i enkelte områder har antistoffer i blodet mot Anaplasma.
C.Neoehrlichia mikurensis (bakterie) 0-20%  7 kjente kliniske tilfeller i Norge. Mann diagnostisert ved Sørlandet sykehus Ikke meldepliktig
Babesia (parasitt) 0.9%  Det ble rapportert ett tilfelle av babesiose i 2007 forårsaket av Babesia. divergens. Ikke meldepliktig
Rickettsia Helvetica (bakterie) <1%  Ingen kjente Ikke meldepliktig
Tularemi (harepest) (bakterie) Ukjent 58 tilfeller i 2022. Bakterien overføres vanligvis ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller gjennom kontaminert drikkevann. Bakterien kan også smitte via mygg eller flåttbitt. Usikkert hvor mange tilfeller årlig Ja. Meldepliktig i MSIS.
Bartonella (bakterie) Ukjent Ingen kjente. Det finnes en rekke ulike Bartonella-bakterier som kan gi human sykdom. Infeksjon forårsaket av Bartonella henselae er kanskje mest aktuell i Norden. Bitt eller kloring fra katt er den vanligste årsaken. Mikroben er påvist i flått i Europa men om smitte blir overført til mennesker ved flåttbitt er lite dokumentert. En annen Bartonella-bakterie (B. schoenbuchensis) er påvist i hjortelusflue og satt i sammenheng med langvarig kløe etter bitt av denne Ikke meldepliktig