Borrelia lymfocytom

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 13, 2024

Borrelia lymfocytom er et relativt sjeldent symptom på borreliose, og utgjør omtrent 2% av alle borreliosetilfeller. Tilstanden er mest vanlig hos barn. Borrelia lymfocytom er en liten rød/lilla hevelse som oftest ses på øreflipp (eller som et rødlig drag på toppen av ørebrusken). Hevelsen kan være øm, og størrelsen er typisk mellom 0,5 til 3 cm. Man kan også få Borrelia lymfocytom på brystvorte eller på kjønnsorganer/skrotum. Lymfocytom regnes som en «mild» form for borrelia-infeksjon (altså infeksjonen sitter kun lokalt i huden), men man har sett tilfeller hvor barn har hatt lymfocytom og nevroborreliose samtidig.

Erfaringsmessig finner man ofte lymfocytom på bittstedet eller i nærheten av et område hvor det har vært et flåttbitt. Borrelia lymfocytom kan oppstå dager til mange måneder etter et flåttbitt. Tilleggssymptomer som erytema migrans, lokalt hovne lymfeknuter, hodepine og slapphet forekommer, men mange får ingen andre symptomer enn selve hevelsen. Man bør være oppmerksom på muligheten for samtidig nevroborreliose, da dette forekommer av og til.

Slik kan borrelia lymfocytom se ut

Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Hos barn er det vanligst å få borrelia lymfocytom på øret. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Hos barn er det vanligst å få borrelia lymfocytom på øret. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Samme person som på bildet over. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på toppen av øret (helix). Jente 10 år. Samme person som på bildet over. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på øreflipp. Jente ca. 5 år. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på øreflipp. Jente ca. 5 år. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på øreflipp. Jente ca. 5 år. Foto: Flåttsenteret
Borrelia lymfocytom på øreflipp. Jente ca. 5 år. Samme person som på bildet over. Foto: Flåttsenteret

Diagnostikk

Diagnostikken av borrelia lymfocytom er hovedsakelig basert på sykehistorie og klinikk/hudfunn. Det er ikke nødvendig å ta blodprøver. Dersom det er stor usikkerhet kan fastlegen ta en vevsprøve av hevelsen og sende den til Sørlandet Sykehus. Prøven kan testes ved hjelp av en metode som heter PCR (arvestoffpåsvisning). Vevsprøven bør tas fra et område hvor det er mest tydelige tegn på inflammasjon. Prøven legges på saltvann og kan sendes til avdeling for Medinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus (Kristiansand). Fastlegen bør i tillegg legge ved et brev med følgende opplysninger: opplysninger om flåtteksponering, tid fra eventuelt bitt til symptom, varighet på symptomer, eventuell behandling og beskrivelse av funn ved klinisk undersøkelse.

Behandling

  • Voksne: Doksycyklin 100 mg x 2 (14 dager)
  • Barn under 8 år/25 kg: Amoksicillin 15 mg/kg x 3 (14 dager)
  • Barn over 8år/25 kg: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 (14 dager)

Prognose

Borrelia lymfocytom regnes som en mild form for borreliose. Prognosen ved behandling er svært god.

Nyttige lenker 

Borrelia-lymfocytom hos en toårig pige | Ugeskriftet.dk

Arnež, M, et al. 2015 «Borrelial Lymphocytoma in Children»

Maraspin, V, et al. 2016 «Borrelial Lymphocytoma in Adult Patients»

Hofmann, H, et al. 2017 «Cutaneous Lyme borreliosis: Guideline of the German Dermatology Society»