Behandling

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 15, 2024

Her finner du informasjon om behandling av borreliose og TBE (skogflåttencefalitt), samt andre mer sjeldne flåttbårne sykdommer som anaplasmose, neoehrlichiose, babesiose, rickettsiose, borrelia miyamotoi og tularemi (harepest).