Neoerlichiose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 15, 2024

Neoehrlichiose er en sykdom forårsaket av bakterien Neoehrlichia mikurensis. Bakterien overføres til mennesker via flåttbitt. Bakterien er relativt nyoppdaget og ble først isolert fra rotter og flått i 2004. Det første tilfellet av sykdom hos mennesker i Europa ble registrert i Sverige i 2010. De fleste kjente tilfellene av neoehrlichiose har vært hos eldre personer med svekket immunforsvar.

Foto: Per Eikeset Knudsen