Anaplasmose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 22, 2023

Anaplasmose (tidligere kalt ehrlichiose) er en sykdom forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Bakterien overføres via flåttbitt. Sykdommen som også blir kalt sjodogg har vært en kjent dyresykdom i Norge i flere hundre år og det er estimert at rundt 300 000 sauer får anaplasmose hvert år her i landet. Bakterien kan også gi sykdom hos andre arter som storfe, geit, hest, hund, katt og mennesker.

Foto: Per Eikeset Knudsen