Borrelia karditt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 17, 2023

Borrelia kan en sjelden gang gi infeksjon på hjertet (borrelia karditt). Det kan gi hjerterytmeforstyrrelser (AV-blokk), eller betennelse i hjertemuskulatur, eller hjerteposen. Borrelia karditt er vanligst hos unge menn, men kan være vanskelig å diagnostisere og er trolig underdiagnostisert. Flåttsenteret er derfor med på et prosjekt hvor man skal se forekomsten av AV-blokk opp mot forekomsten av borreliose i befolkningen ved hjelp av helseregisterdata. Vi håper dette kan gi ny innsikt om forekomst av borrelia karditt i den norske befolkningen.