Har flåtten blitt farligere enn før?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 9, 2024

Har flåtten blitt farligere enn før? Flåtten i seg selv har ikke blitt farligere, men det er mer flått i naturen nå enn det var for flere tiår siden. Noen viktige årsaker er klimaendringer, gjengroing av landskap (mindre beiting) og økt tilgang på viktige vertsdyr som hjortedyr. Skogflåtten har også etablert seg lenger nord i landet og opp i høyden sammenlignet med tidligere. De siste årene har det også vært en økning av flåttbårne sykdommer i en rekke land i Europa, inkludert Norge. Trolig skyldes dette en reell økning, men noe kan også skyldes økt fokus på flåttbårne sykdommer og bedre diagnostikk.