Undersøker om elg blir syke av flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 26, 2024

På nrk.no i går kunne man lese at elgkalver i Sør-Norge har blitt mindre over flere år. Det fødes også færre kalver sammenlignet med tidligere. En forklaring har vært overbeite, men nå har Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune satt i gang et prosjekt som skal undersøke om flåttbårne infeksjoner (som anaplasmose, babesiose, borreliose) også kan være årsak til lav vekt og kalvedødelighet. Prosjektet er et samarbeid med veterinærinstituttet. Til nå har prøver fra 32 døde elgkalver blitt analysert. Alle testet positivt for bakterien Anaplasma phagocytophilum. Men hva dette betyr er fremdeles uvisst. Man ønsker nå å utvide forskningsområdet og gjøre flere analyser.