lammelser ved tbe og borreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert januar 12, 2024

Både nevroborreliose og TBE kan gi lammelser. I en ny studie fra Tsjekkia har man undersøkt dette symptomet nærmere med tanke på alvorlighetsgrad, varighet og innvirkning på pasientenes livskvalitet. 582 pasienter med TBE, og 241 pasienter med nevroborreliose deltok i studien. Hos TBE pasientene var lammelse av Plexus brachialis vanligst, mens hos nevroborreliose pasientene var lammelse av ansiktsnerven vanligst. Studien viser også at selv om lammelser er betydelig mer vanlig ved nevroborreliose enn ved TBE, varer lammelser assosiert med TBE lenger og reduserer livskvaliteten til pasientene mer. Andel pasienter som hadde lammelser i mer enn 12 måneder var signifikant høyere i TBE gruppen (34,7%) sammenlignet med nevroborreliose gruppen (3,7 %).