TBE langtidsplager

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 10, 2023

Hvor fort blir man frisk igjen etter en TBE infeksjon? I en ny studie fra Tyskland ble 523 pasienter intervjuet i akuttfasen samt 18 måneder etter diagnosen. Etter 18 måneder rapporterte 95% av barna (under 18 år) at de følte seg helt friske. Tilsvarende tall for voksne var lavere, 64%. Men studien viste også at voksne mellom 18-39 år ble fortere friske sammenlignet med de over 40. Disse tallene underbygger tidligere studier som viser at barn «blir fortere friske igjen» sammenlignet med godt voksne. Hos de som fremdeles hadde langtidsplager etter 18 måneder var utmattelse, svakhet, konsentrasjonsproblemer og balanseproblemer vanligst. Ca.90% av pasientene i studien hadde vært innlagt på sykehus og 40% hadde vært på rehabilitering. Av de som var i jobb hadde 88,4% blitt sykemeldt.