Flåttarter Norge

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 29, 2023

Det finnes over 900 ulike flåttarter i verden! I Norge er skogflåtten (Ixodes ricinus) den vanligste arten. I tillegg til dette har vi også museflått (Ixodes trianguliceps), pinnsvinflått (Ixodes hexagonus), flaggermusflått (Carios vespertilionis), Fuglefjellflått (Ixodes uriae), Sandsvaleflått (Ixodes lividius), Trehuleflått (Ixodes Aboricola), Klippeflått (Ixodes Caledonicus) og Ixodes frontalis. Av og til ser man også «fremmede» flåttarter som kommer til Norge med trekkdyr, trekkfugler eller hunder som har vært på ferie i utlandet. For eksempel hundeflått (Rhicicephalus sanguineus), jaktflått (Hyalomma marginatum) og ulike Dermacentor arter. Disse er ikke tilpasset klimaet i Norge og kan per dags dato ikke formere seg i naturen her.