artikkel Hanne

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 25, 2023

I 2021 ble det første tilfellet av Borrelia miyamotoi infeksjon påvist i Norge. Borrelia miyamotoi er en bakterie som kan smitte via ulike flåttarter i USA, Europa og Asia. Bakterien er fjernt beslektet med Borrelia-bakterien som forårsaker borreliose. Det har blitt meldt inn 561 tilfeller av sykdommen på verdensbasis. De aller fleste tilfellene hos personer med nedsatt immunforsvar. Symptomer på Borrelia miyamotoi infeksjon kan være hodepine, muskel– og leddsmerter, tretthet, hovne lymfeknuter, tilbakefallsfeber og en sjelden gang hjernehinnebetennelse. Den norske pasienten som ble syk var en kvinne i 70-årene som ble innlagt på sykehuset med symptomer på hjernehinnebetennelse. Kvinnen var aktiv og i jobb, men gikk fast på Rituximab (som er immundempende) på grunn av andre tilstander. Borrelia miyamotoi ble påvist med PCR i både blod og spinalvæske. Kvinnen ble raskt frisk igjen etter antibiotikabehandling. I hele verden kjenner man kun til syv andre tilfeller av hjernehinnebetennelse forårsaket av Borrelia miyamotoi.