mye flått i hagen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert august 23, 2023

Mye flått i hagen eller på hytta? Årsakene kan være mange, men god tilgang på vertsdyr og tett vegetasjon er gunstig for flåttens overlevelse. Det er ikke lett å bli bli kvitt flåtten i naturen, men et enkelt tiltak er å rydde bort hageavfall og holde vegetasjonshøyden kort i de mest besøkte områdene. Beitedyr eller inngjerding av eiendommen (for å holde hjortedyr ute) kan også bidra til å holde flåttbestanden nede, men dette er ikke en mulighet for alle. Noen er også bekymret for at katten eller hunden drar med seg flått inn i hagen. Dette kan av og til skje, men tilgangen på andre vertsdyr som hjortedyr, gnagere og fugl er viktigst med tanke på flåttbestanden. Man kan også enkelt forebygge flått hos hund/katt ved å bruke flåttmiddel .