Disputas Silje Andreassen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mars 22, 2023

Interessert i nevroborreliose og kognitive plager? Fredag 31.mars 2023, kl.12.15, skal Silje Andreassen, nevropsykolog ved Sørlandet sykehus, forsvare avhandlingen sin “Cognitive function in patients with neuroborreliosis – a prospective follow-up from the acute phase until 12 months post treatment” for graden ph.d. Disputasen holdes på Grønt auditorium, Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25). Prøveforelesningen starter kl.10.15. Emne: “Neurocognitive sequela after sepsis”. Mer info og Zoom lenken finner du her.