En immunsupprimert kvinne i 60-årene med høy feber

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 23, 2022

En immunsupprimert kvinne i 60-årene ble innlagt på sykehus med høy feber og endret mental status. Selv om hun hadde gjennomført TBE-vaksinasjon ca.10 år tidligere, var symptomene forenelige med alvorlig TBE sykdom. De aller fleste pasientene har påvisbare IgM-antistoffer ved innleggelsestidspunktet og blir raskt korrekt diagnostisert. Men hos enkelte pasienter, som i dette tilfellet, kan diagnostikken være mer utfordrende. Les mer her: En immunsupprimert kvinne i 60-årene med høy feber | Tidsskrift for Den norske legeforening