TBE- mange nordmenn får ikke det klassiske sykdomsforløpet

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 1, 2022

TBE-pasienter har ofte et todelt sykdomsbilde, viser europeiske studier. Mange får først relativt milde influensalignende symptomer som hodepine, feber, muskel- og leddsmerter og oppkast/diaré. Deretter blir de bedre i opptil en uke, før de utvikler hjernehinne, hjerne eller ryggmargsbetennelse med mer alvorlige symptomer som krever sykehusinnleggelse. Men i en pågående norsk studie har man derimot sett at mange nordmenn ikke får dette klassiske todelte sykdomsforløpet med mildere symptomer først. Les mer om studien her. Pasientene i studien inkluderes fra sykehuset i Vestfold, sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.