Flåttsenteret ønsker alle kollegaer, samarbeidspartnere og andre flått-interesserte et godt nytt år!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 30, 2021

Flåttsenteret ønsker alle kollegaer, samarbeidspartnere og andre flått-interesserte et godt nytt år! Mens vi venter på 2022 kan de som er spesielt interesserte lese den nye rapporten fra European Centre for Disease Prevention and Control. Rapporten (Organisation of vector surveillance and control in Europe) gir en oversikt over hvordan overvåking av vektorbårne sykdommer er organisert i EU/EØS-land (inkludert Storbritannia).