Nordisk konsensus arbeid

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021

Hva bør gjøres ved mistanke om flåttbåren sykdom? Fagspesialister og brukere har utarbeidet nordisk konsensus for bedre utredning, behandling og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer. Det innebærer blant annet forslag om opprettelse av en multidisiplinær spesialpoliklinikk. I denne kronikken kan du lese mer om dette samarbeidsprosjektet.