Ikke bare flott å være flått

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert september 30, 2021

Ikke bare flott å være flått. Skogflåtten er sårbar for tørke, og den må ofte veksle mellom å klatre opp i vegetasjonen hvor sjansen for å gripe tak i et dyr er størst (men luften tørrere), og å oppholde seg på bakken hvor luftfuktigheten er høyere (men sjansen for å finne dyr er lavere). Vandring opp og ned i vegetasjonen krever mye energi, og flåtten har en begrenset fettreserve. Flåttens liv er derfor en kamp mellom to onder: den kan sitte tålmodig på toppen av et gresstrå (men risikere å dø av tørke), eller tømme fettreserven sin pga for mye bevegelse opp og ned i vegetasjonen. Begge deler vil før eller siden føre til at skogflåtten dør hvis den ikke finner et dyr å suge blod fra.