Hvor mange får kognitive vansker etter en nevroborreliose?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021

Hvor mange får kognitive vansker etter en nevroborreliose? Dette er et av spørsmålene nevropsykolog Silje Andreassen håper å kunne få svar på i doktorgradsarbeidet sitt. Andreassen publiserte nylig artikkelen «Cognitive function, fatigue and Fazekas score in patients with
acute neuroborreliosis», hvor 72 pasienter med akutt nevroborreliose ble sammenlignet med 68 kontrollpersoner. Resultatene viste at pasientene ikke hadde mer vansker med oppmerksomhet og psykomotorisk tempo enn kontrollgruppen, men de hadde klart mer fatigue (utmattelse). Prosjektet er en del av det store norske forskningsprosjektet BorrSci.