Forskningspris til Åslaug Rudjord Lorentzen

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021

Forskningspris til Åslaug Rudjord Lorentzen. Åslaug jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og også som rådgiver ved Flåttsenteret. Under nevrodagene denne uken ble hun tildelt forskningsprisen og 100 000 kr til prosjektet «Vaksinerespons ved potent MS behandling». I prosjektet som er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus skal man vurdere responsen på covid-19 vaksiner hos Multippel sklerose pasienter som får medikamentell behandling (rituksimab, natalizumab, alemtuzumab, fingolimod og kladribin).Gratulerer Åslaug!