Store funn av fipronil i elver i Storbritannia

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021

En ny britisk studie viser store funn av stoffet fipronil i elver i Storbritannia. Fipronil er mye brukt i flått- og loppemidler til kjæledyr, men kan være skadelig for insektliv og fiskebestander. Studien omtales i den siste utgaven av bladet Jakt & Fiske. Både artikkelen og studien er interessant og viktig lesning.