Stor studie på Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021

Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) er en vedvarende rødblå misfarging/endring av huden og det vanligste symptomet på sen utbredt borreliainfeksjon. Det er få store studier på ACA, men det ble nylig publisert et stort materiale på 693 slovenske pasienter. I snitt gikk det 12 måneder fra symptomene oppstod til diagnosen ble stilt. Hos alle pasientene (bortsett fra 2) var hudendringen lokalisert på arm eller bein. Rødblå misfarging, hevelse, tynning og rynking av huden var til stede hos henholdsvis 95%, 28%, 46% og 20% av pasientene. ACA er vanligst hos eldre kvinner (man vet ikke årsaken til kjønnsforskjellen). Ved mistanke om ACA anbefales både blodprøve og vevsprøve (PCR).