Feiltolkning av borrelia-antistoffer i blod gir økt risiko for overdiagnostisering

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021

Feiltolkning av borrelia-antistoffer i blod gir økt risiko for overdiagnostisering av borreliose og potensiell forsinkelse av riktig diagnose. De fleste laboratorier tester fremdeles for både IgM og IgG antistoffer, men nyere studier, blant annet en svensk studie, har vist at IgM har liten nytteverdi i diagnostikk ettersom svært mange friske personer, eller personer som har andre sykdommer tester positivt på IgM (falsk positiv). Noen svenske, danske og norske laboratorier har de siste årene derfor sluttet å teste for IgM.