Flere tilfeller av borreliose og TBE i 2020

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert desember 2, 2021

I 2020 ble det meldt inn rekordmange tilfeller av både borreliose og TBE.  Det ble meldt inn 512 tilfeller av systemisk borreliose (nevroborreliose, leddborreliose etc.) og ca. 41 tilfeller av TBE, ifølge tall fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer*). Til sammenligning ble det meldt inn 488 tilfeller av borreliose og 35 tilfeller av TBE i 2019. Hudutslettet Erytema migrans, som er det vanligste symptomet på borreliose, er ikke meldepliktig i Norge.