Lav forekomst av TBE-antistoffer hos blodgivere

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Ny norsk studie viser lav forekomst av TBE-antistoffer hos blodgivere fra Vestfold og Telemark. Selv om Vestfold og Telemark er høyendemiske områder for TBE så var det kun fire blodgivere (0,4%) som testet positivt på TBE-antistoffer grunnet tidligere gjennomgått TBE-infeksjon. I en annen studie på innbyggere i Søgne (Agder) var forekomsten av TBE-antistoffer også lav, 1,4% blant uvaksinerte voksne. Man har tidligere antatt at mange som blir smittet av TBE-viruset kun får en asymptomatisk infeksjon (det vil si ingen symptomer). Hvis dette er riktig, ville man forventet å finne en høyere forekomst av TBE-antistoffer i høyendemiske områder. Disse studiene kan derfor tyde på at forekomsten av asymptomatiske TBE-infeksjoner er lavere enn tidligere antatt.