Dansk kohort-studie på nevroborreliose

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Ny dansk kohort-studie på nevroborreliose. Målet med studien var å identifisere årlig variasjon, geografiske risikoområder, risikogrupper, og sesongvariasjon for nevroborreliose i Danmark. Registerdata fra 2791 dansker som fikk nevroborreliose i perioden 1996–2015 inngikk studien. Forekomsten av nevroborreliose var høyest i Øst-Danmark og blant menn og personer mellom 0–14 år. Antall tilfeller av nevroborreliose var høyest fra juli til november. Forekomsten av nevroborreliose økte i perioden 2004-2007, men sank deretter frem mot 2015.